Słownik paralaksa co to znaczy.
Definicja PARALAKSA. Co to jest przestrzennych oglądanych elementów (głębia, stereopsja). Jest.

Czy przydatne?

Definicja PARALAKSA

Co to znaczy Paralaksa: system fizjologiczny pozwalający na obserwację stosunków przestrzennych oglądanych elementów (głębia, stereopsja). Jest funkcją współpracy obu siatkówek z ośrodkowym układem nerwowym gdzie dochodzi do zlewania się (fuzji) obrazów postrzeganych poprzez każdą z osobna. Paralaksa dwuoczna bazuje na tym, iż każde oko widzi obraz pod innym kątem, co wynika z ok. 6cm odstępu między nimi. Wynikiem tego jest fakt, iż określony pkt. siatkówki jednego oka nie koreluje z tak samo zlokalizowanym punktem drugiej siatkówki, ale z punktem leżącym w okolicy, co daje poczucie głębi i bryłowatości obserwowanych elementów (obraz trójwymiarowy). Kąt R dwuocznej maleje wspólnie z oddalaniem się przedmiotu od oczu, dlatego elementy oglądane z dużej odległości pozbawione są cech wielowymiarowości. W najwyższym stopniu dokładną ocenę przestrzeni osiągamy do odległości 10m. Paralaksa jednooczna jest elementem tworzącym stereopsję przy patrzeniu jednym okiem. Bazuje na obseavacji określonego przedmiotu pod coraz to innym kątem, co jest wykonywane dzięki tak zwany ruchów sakadowych oka. Element jest fiksowany coraz to innym punktem siatkówki. Obie R warunkują widzenie przestrzenne z wyjątkiem zdobytego doświadczenia życiowego, zatem są mechanizmami wrodzonymi
Definicja POLISOMNOGRAM:
Co to jest fizjologicznej czynności kory mózgu w trakcie snu. Standardowo R obejmuje zapis czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram - EEG), ruchów gałek ocznych (elektrookulogram) i czynności paralaksa.
Definicja PROSEKTORIUM:
Co to jest sala, gdzie przeprowadza się szczegółowe badanie narządów wewnętrznych osób zmarłych paralaksa.
Definicja POLIPEKTOMIA:
Co to jest polipów z jelita. Wykonuje się przeważnie przy zastosowaniu pętli elektrycznej endoskopu (na przykład w trakcie kolonoskopii). Usunięty polip musi zostać zbadany histopatologicznie. W razie wielu paralaksa.
Definicja PLEJOTROPIA:
Co to jest genów mogących wywoływać różnorodne konsekwencje biologiczne. Przejawia się ona wyraźnie w wielu chorobach genetycznych na przykład mukowiscydozie albo anemii sierpowatej, gdzie wielorakie objwy paralaksa.

Czym jest PARALAKSA znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: