Słownik plemnik co to znaczy.
Definicja PLEMNIK. Co to jest ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie.

Czy przydatne?

Definicja PLEMNIK

Co to znaczy Plemnik: męska komórka rozrodcza produkowana w jądrach w sposób ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie produkowanych jest miliony plemników i wydzielana do kanalika nasiennego. Dojrzały R złożona jest z główki, części środkowej - wstawki i witki. Po odkryciu w roku 1688 maleńkich, kijankowatych komórek plemników poprzez Antona van Leeuwenhoek'a przypuszczano, iż ludzkie nasienie zawiera w pełni ukształtowaną miniaturową istotę ludzką. Jest jednak odmiennie. Główka zawiera jądro i położoną na szczycie komórki czapeczkę obejmującą główkę plemnika akrosom zawierający aparat Golgiego. W akrosomie produkowane sąenzymy hydrolityczne pozwalające na strawienie ostonek otaczających komórkę jajową, a tym samym kontakt plemnika z jej błoną komórkową, co jest konieczne do zaplemnienia. We wstawce znajdują się mitochondria (wytwarzanie energii dla ruchów witki). W małym zagłębieniu na powierzchni jądra usadowione są dwie centrio-le. Jedna z nich (tylna) daje start witce plemnika Dość długa witka jest zbudowana z układu mikrotubul (2 pojedyncze w środku i 9 parzystych na obwodzie). R ludzkie nie mogą rozwijać się w temp. ciała człowieka, dlatego jądra rozwijające się w jamie brzusznej zarodka, na dwa miesiące przed urodzeniem przemieszczają się do worka mosznowego, gdzie (ze względu położenia) temp. jest o ok. 2°C niższa. Jeżeli do przemieszczenia jąder nie dojdzie (jądra niezstąpione, wnętrostwo) dochodzi do bezpłodności i regularnie rozwoju nowotworów. R opuszczają kanaliki nasienne i dochodzą do najądrza, gdzie kończy się mechanizm ich dojrzewania i są tam przechowywane. W procesie wytrysku, przechodzą do nasieniowodu, gdzie zostają połączone z pozostałymi składnikami płynu nasiennego. Tylko jeden R zapładnia komórkę jajową, z kolei w płynie nasiennym są ich miliony. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze ruchy R są bezkierunkowe i sporo gubi się w drodze do jajowodu. Liczne giną na skutek kwaśnego odczynu pochwy, a inne są pochłaniane poprzez białe krwinki żeńskich dróg rodnych. Raptem kilka tys. R dociera w pobliże komórki jajowej. Sporo z nich spełnia znaczną rolę w rozpuszczaniu wieńca promienistego otaczającego komórkę jajową. Po przedostaniu się jednego R do wnętrza komórki jajowej, w jej błonie komórkowej zachodzą zmiany chemiczne uniemożliwiające dostęp pozostałym. R wnikając traci własną witkę. W drogach rodnych R zachowują własną umiejętność do zapłodnienia poprzez ok. 48 godz. od wytrysku, z kolei komórka jajowa jest gotowa do zapłodnienia pośrodku 24 godz. po owulacji
Definicja PĄCZKOWANIE:
Co to jest bezpłciowego, przy której z osobnika rodzicielskiego oddzielają się mniejsze i odmiennie zbudowane osobniki potomne, które z biegiem czasu odłączają się. Występuje przykładowo u pierwotniaków i plemnik.
Definicja PROPULSJA:
Co to jest symptom chorobowy opierający na padaniu naprzód i niemożności nagłego zatrzymania się, co niekiedy skutkuje przejście z chodu w bieg plemnik.
Definicja PŁASKOSTOPIE:
Co to jest płaska; niewykształcenie albo wtórny zanik łuku podłużnego albo i poprzecznego stopy. Skutkuje przyleganie całej powierzchni podeszwowej stopy do podłoża i tym samym jej czynnościową niewydolność plemnik.
Definicja POZYTRON:
Co to jest cząstka elementarna emitowana z jądra pierwiastka promieniotwórczego. W chwili napotkania ujemnie naładowanego elektronu ulega anihilacji, wytwarzając dwa promienie gamma o charakterystycznej plemnik.

Czym jest PLEMNIK znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: