Słownik plemnik co to znaczy.
Definicja PLEMNIK. Co to jest ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie.

Czy przydatne?

Definicja PLEMNIK

Co to znaczy Plemnik: męska komórka rozrodcza produkowana w jądrach w sposób ciągły w procesie spermatogenezy (powstawanie plemników). Codziennie produkowanych jest miliony plemników i wydzielana do kanalika nasiennego. Dojrzały R złożona jest z główki, części środkowej - wstawki i witki. Po odkryciu w roku 1688 maleńkich, kijankowatych komórek plemników poprzez Antona van Leeuwenhoek'a przypuszczano, iż ludzkie nasienie zawiera w pełni ukształtowaną miniaturową istotę ludzką. Jest jednak odmiennie. Główka zawiera jądro i położoną na szczycie komórki czapeczkę obejmującą główkę plemnika akrosom zawierający aparat Golgiego. W akrosomie produkowane sąenzymy hydrolityczne pozwalające na strawienie ostonek otaczających komórkę jajową, a tym samym kontakt plemnika z jej błoną komórkową, co jest konieczne do zaplemnienia. We wstawce znajdują się mitochondria (wytwarzanie energii dla ruchów witki). W małym zagłębieniu na powierzchni jądra usadowione są dwie centrio-le. Jedna z nich (tylna) daje start witce plemnika Dość długa witka jest zbudowana z układu mikrotubul (2 pojedyncze w środku i 9 parzystych na obwodzie). R ludzkie nie mogą rozwijać się w temp. ciała człowieka, dlatego jądra rozwijające się w jamie brzusznej zarodka, na dwa miesiące przed urodzeniem przemieszczają się do worka mosznowego, gdzie (ze względu położenia) temp. jest o ok. 2°C niższa. Jeżeli do przemieszczenia jąder nie dojdzie (jądra niezstąpione, wnętrostwo) dochodzi do bezpłodności i regularnie rozwoju nowotworów. R opuszczają kanaliki nasienne i dochodzą do najądrza, gdzie kończy się mechanizm ich dojrzewania i są tam przechowywane. W procesie wytrysku, przechodzą do nasieniowodu, gdzie zostają połączone z pozostałymi składnikami płynu nasiennego. Tylko jeden R zapładnia komórkę jajową, z kolei w płynie nasiennym są ich miliony. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze ruchy R są bezkierunkowe i sporo gubi się w drodze do jajowodu. Liczne giną na skutek kwaśnego odczynu pochwy, a inne są pochłaniane poprzez białe krwinki żeńskich dróg rodnych. Raptem kilka tys. R dociera w pobliże komórki jajowej. Sporo z nich spełnia znaczną rolę w rozpuszczaniu wieńca promienistego otaczającego komórkę jajową. Po przedostaniu się jednego R do wnętrza komórki jajowej, w jej błonie komórkowej zachodzą zmiany chemiczne uniemożliwiające dostęp pozostałym. R wnikając traci własną witkę. W drogach rodnych R zachowują własną umiejętność do zapłodnienia poprzez ok. 48 godz. od wytrysku, z kolei komórka jajowa jest gotowa do zapłodnienia pośrodku 24 godz. po owulacji
Definicja PERCEPCJA:
Co to jest subiektywne uczucie złożonego bodźca, pozwalające rozpoznać go jako złożone wrażenie zmysłowe. Jest wyższym etapem procesu poznania, kierującym do stworzenia w układzie nerwowym obrazu elementów i plemnik.
Definicja PULSOKSYMETRIA:
Co to jest monitorowanie stopnia wysycenia hemoglobiny tlenem dzięki fotodetektorów wykrywających zmienny impuls świetlny spowodowany pulsowaniem tętnic. P. daje także wiadomości o stanie krążenia obwodowego plemnik.
Definicja POSTRZAŁ:
Co to jest spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego (dysku), powodującymi naciąganie i nierzadko rozerwanie więzadła podłużnego kręgosłupa. Rezultatem jest ból korzeniowy (ucisk na korzenie plemnik.
Definicja PLAZMINA:
Co to jest enzym katalizujący reakcję rozkładu włóknika. Powstaje z nieczynnego prekursora osoczowego plazminogenu (glikoproteiny wytwarzanej w wątrobie, nerce i nie wszystkich granulocytach), w rezultacie jego plemnik.

Czym jest PLEMNIK znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: