Słownik pokrewieństwo co to znaczy.
Definicja POKREWIEŃSTWO. Co to jest stanowi częste wskazanie do udzielania zainteresowanym rady.

Czy przydatne?

Definicja POKREWIEŃSTWO

Co to znaczy Pokrewieństwo: relacja wynikający z pochodzenia od wspólnego przodka; stanowi częste wskazanie do udzielania zainteresowanym rady genetycznej. Dotyczy ona w pierwszej kolejności problematyki chorób dziedzicznych. Każdy człowiek jest heterozygotą dla wielu genów, które w stanie homozygotycznym prowadzą do wystąpienia jednej z bardzo wielu chorób genetycznych recesywnych (wywołanych genem niedominującym w parze). Współżycie seksualne osób spokrewnionych ze sobą, (na przykład brata z siostrą) to kazirodztwo. Odznacza się kazirodztwo sytuacyjne, na tle psychopatologicznym, pedofilnym, homoseksualnym i (przeważnie spotykane) w patologii rodzinnej. W praktyce przeważnie stwierdzaną relacją kazirodczą jest stosunek tata córka. Stopień pokrewieństwa określają normy prawne, w Polsce kazirodztwo jest przestępstwem prawnie karanym. Rozpowszechnienie stosunku kazirodczych jest trudne do określenia ocenia się je na 15% w razie kobiet i 5%u mężczyzn. Pośród potomstwa pochodzącego ze związków kazirodczych, czyli osób mających 50% genów wspólnych (na przykład siostra-brat) nieprawidłowości stwierdza się bardzo regularnie. Również u potomstwa pochodzącego ze związków kuzynów, co zdarza się znacząco częściej, z których każde ma Vs wspólnych genów, ryzyko wystąpienia dolegliwości genetycznie uwarunkowanej wy-nosi 3-5%, a więc podwójnie więcej niż w parach niespokrewnionych. Nie wszystkie badania wskazują na większe ryzyko wystąpienia poronień samoistnych, martwych urodzeń, wcześniactwa, chorób wieloczynnikowych (na przykład wrodzonej dysplazji stawów biodrowych) i bezpłodności pośród małżeństw zawieranych poprzez kuzynostwo. Dalsze pokrewieństwo nie skutkuje zwiększonego ryzyka chyba, iż dotyczy to populacji o sporym stopniu osobności (na przykład Amisze, Maronici), gdzie częstość nosicieli genów niepoprawnych est zwykle bardzo wysoka
Definicja PRZECIĄŻENIE:
Co to jest wypadkowa sił grawitacji i sił bezwładności przewyższa ciężar danego ciała na Ziemi. Siła grawitacyjna, jako ważny czynnik środowiska, wywarła ważny wpływ na kształtowanie się kośćca, postawę pokrewieństwo.
Definicja POLIPEKTOMIA:
Co to jest polipów z jelita. Wykonuje się przeważnie przy zastosowaniu pętli elektrycznej endoskopu (na przykład w trakcie kolonoskopii). Usunięty polip musi zostać zbadany histopatologicznie. W razie wielu pokrewieństwo.
Definicja PIONIZACJA:
Co to jest przygotowujące chorego do powrotu do pozycji pionowej po długotrwałym leżeniu. R przeprowadza się przy łóżku chorego z udziałem rehabilitanta albo na szczególnym stole, który można ustawiać pod pokrewieństwo.
Definicja PROLAKTYNA:
Co to jest PRL), laktotropina; polipeptydowy hormon wydzielany poprzez przysadkę mózgową utrzymujący działanie ciałka żółtego i zapoczątkowujący i podtrzymujący —> laktację pokrewieństwo.

Czym jest POKREWIEŃSTWO znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: