Słownik pokrewieństwo co to znaczy.
Definicja POKREWIEŃSTWO. Co to jest stanowi częste wskazanie do udzielania zainteresowanym rady.

Czy przydatne?

Definicja POKREWIEŃSTWO

Co to znaczy Pokrewieństwo: relacja wynikający z pochodzenia od wspólnego przodka; stanowi częste wskazanie do udzielania zainteresowanym rady genetycznej. Dotyczy ona w pierwszej kolejności problematyki chorób dziedzicznych. Każdy człowiek jest heterozygotą dla wielu genów, które w stanie homozygotycznym prowadzą do wystąpienia jednej z bardzo wielu chorób genetycznych recesywnych (wywołanych genem niedominującym w parze). Współżycie seksualne osób spokrewnionych ze sobą, (na przykład brata z siostrą) to kazirodztwo. Odznacza się kazirodztwo sytuacyjne, na tle psychopatologicznym, pedofilnym, homoseksualnym i (przeważnie spotykane) w patologii rodzinnej. W praktyce przeważnie stwierdzaną relacją kazirodczą jest stosunek tata córka. Stopień pokrewieństwa określają normy prawne, w Polsce kazirodztwo jest przestępstwem prawnie karanym. Rozpowszechnienie stosunku kazirodczych jest trudne do określenia ocenia się je na 15% w razie kobiet i 5%u mężczyzn. Pośród potomstwa pochodzącego ze związków kazirodczych, czyli osób mających 50% genów wspólnych (na przykład siostra-brat) nieprawidłowości stwierdza się bardzo regularnie. Również u potomstwa pochodzącego ze związków kuzynów, co zdarza się znacząco częściej, z których każde ma Vs wspólnych genów, ryzyko wystąpienia dolegliwości genetycznie uwarunkowanej wy-nosi 3-5%, a więc podwójnie więcej niż w parach niespokrewnionych. Nie wszystkie badania wskazują na większe ryzyko wystąpienia poronień samoistnych, martwych urodzeń, wcześniactwa, chorób wieloczynnikowych (na przykład wrodzonej dysplazji stawów biodrowych) i bezpłodności pośród małżeństw zawieranych poprzez kuzynostwo. Dalsze pokrewieństwo nie skutkuje zwiększonego ryzyka chyba, iż dotyczy to populacji o sporym stopniu osobności (na przykład Amisze, Maronici), gdzie częstość nosicieli genów niepoprawnych est zwykle bardzo wysoka
Definicja PODNIEBIENIE:
Co to jest górna j. ustnej, wysłana błoną śluzową. Złożona jest z dwóch odcinków: przedniego, mającego podstawę kostną - R twarde i tylnego, będącego fałdem utworzonym poprzez błonę śluzową i mięśnie - R pokrewieństwo.
Definicja PERYSTALTYKA:
Co to jest perystaltyczne, jest skoordynowaną czynnością skurczową błony mięśniowej przewodu wykorzystywaną jednokierunkowemu przesuwaniu zawartości kanału (w przewodzie pokarmowym także mieszaniu pokarmów z pokrewieństwo.
Definicja PSYCHOZA:
Co to jest psychiczne charakteryzujące się poważną dezintegracją poszczególnych mechanizmów psychicznych (symptomy chorobowe) na przykład mechanizmów poznawczych (omamy, urojenia, rozkojarzenie), mechanizmów pokrewieństwo.
Definicja PLUSKWA:
Co to jest gatunek z bardzo rozpowszechnionego nadrzędu owadów uskrzydlonych pluskwiaków. Posiadają narząd gębowy sącokłujący w kształcie ssawki, jako pasożyty zewnętrzne żywią się krwią zwierząt i ludzi. R nie pokrewieństwo.

Czym jest POKREWIEŃSTWO znaczenie w Słownik chemiczny P .

  • Dodano:
  • Autor: