Słownik zapłodnienie co to znaczy.
Definicja ZAPŁODNIENIE. Co to jest gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest.

Czy przydatne?

Definicja ZAPŁODNIENIE

Co to znaczy ZAPŁODNIENIE: mechanizm łączenia gamety męskiej (plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest stworzenie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem zmian, a nie pojedynczym zdarzeniem. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia ma swój start już w momencie życia wewnątrzmacicznego. Komórka jajowa po cyklu przemian dostaje się do jajowodu i jest gotowa do zapłodnienia. Mechanizm zapłodnienia dokonuje się w części bankowej jajowodu, a w dalszym ciągu zygota transportowana jest do jamy macy'. Nie-zapłodniona komórka jajowa ulega obumarciu pośrodku 12-24 godz. po owulacji. Gamety męskie także wymagają przygotowania przed procesem zapłodnienia. Pierwotne komórki płciowe męskie występują już u kilkumiesięcznego płodu. Dojrzałe plemniki w kobiecych narządach płciowych przedostają się kolejno z pochwy do macicy, a w dalszym ciągu do jajowodu gdzie łączą się z komórką jajową. Połączenie obu gamet możliwe jest dzięki specyficznym enzymom w główce plemnika, które pozwalają im na penetrację w głąb komórki jajowej. Zarówno główka, jak i witka plemnika wnikają do cytoplazmy gamety żeńskiej. Skutkiem zapłodnienia jest stworzenie zygoty o diploidalnej liczbie chromosomów, pochodzących w połowie od matki i w połowie od ojca. Zostaje także zdeterminowana płeć dziecka. Plemnik 23X odpowiada za płeć żeńską, plemnik 23Y za płeć chromosomalną męską
Definicja ZASTRZAŁ:
Co to jest zapalny rozwijający się na dłoniowej powierzchni palców ręki. Najczęstszym faktorem etiologicznym są gronkowce. W zależności od umiejscowienia odznacza się zastrzał skórny, podskórny, ścięgnisty zapłodnienie co to jest.
Definicja ZŁAMANIA:
Co to jest następuje, gdy siła urazu przekroczy granice wytrzymałości kości. W wynipromieniowej, z przemieszczeniem odłamu obwodowego w kierunku grzbietowym i bocznym. Jest jednym z najczęstszych złamań zapłodnienie definicja.
Definicja ZADZIERZGNIĘCIE:
Co to jest uduszenie wywołane nagłym zamknięciem górnych dróg oddechowych przez zaciśniętą na szyi pętlę przeważnie w rezultacie działania zbrodniczego zapłodnienie co znaczy.
Definicja ZDROWIE:
Co to jest fizycznej i psychicznej, tzn. brak jakiejkolwiek dolegliwości, upośledzenia, kalectwa. Umiejętność do współdziałania z innymi członkami społeczeństwa, twórczej pracy, ogólnie zadowolenia z życia zapłodnienie słownik.

Czym jest ZAPŁODNIENIE znaczenie w Słownik chemiczny Z .

  • Dodano:
  • Autor: