Słownik zapłodnienie co to znaczy.
Definicja ZAPŁODNIENIE. Co to jest gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest.

Czy przydatne?

Definicja ZAPŁODNIENIE

Co to znaczy Zapłodnienie: mechanizm łączenia gamety męskiej (plemnika) z jądrem gamety żeńskiej (komórki jajowej), którego skutkiem jest stworzenie zygoty. Zapłodnienie jest ciągiem zmian, a nie pojedynczym zdarzeniem. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia ma swój start już w momencie życia wewnątrzmacicznego. Komórka jajowa po cyklu przemian dostaje się do jajowodu i jest gotowa do zapłodnienia. Mechanizm zapłodnienia dokonuje się w części bankowej jajowodu, a w dalszym ciągu zygota transportowana jest do jamy macy'. Nie-zapłodniona komórka jajowa ulega obumarciu pośrodku 12-24 godz. po owulacji. Gamety męskie także wymagają przygotowania przed procesem zapłodnienia. Pierwotne komórki płciowe męskie występują już u kilkumiesięcznego płodu. Dojrzałe plemniki w kobiecych narządach płciowych przedostają się kolejno z pochwy do macicy, a w dalszym ciągu do jajowodu gdzie łączą się z komórką jajową. Połączenie obu gamet możliwe jest dzięki specyficznym enzymom w główce plemnika, które pozwalają im na penetrację w głąb komórki jajowej. Zarówno główka, jak i witka plemnika wnikają do cytoplazmy gamety żeńskiej. Skutkiem zapłodnienia jest stworzenie zygoty o diploidalnej liczbie chromosomów, pochodzących w połowie od matki i w połowie od ojca. Zostaje także zdeterminowana płeć dziecka. Plemnik 23X odpowiada za płeć żeńską, plemnik 23Y za płeć chromosomalną męską
Definicja ZASADY:
Co to jest wodorotlenków; zasady dają odczyn alkaliczny (pH>7), zobojętnione kwasami tworzą sole. Obecne we krwi aniony (na przykład wodorowęglany, hemoglobina, białka) służą jako biologiczny mechanizm buforowy zapłodnienie.
Definicja ZADRAPANIE:
Co to jest obrażenie skóry dotyczące tylko warstwy naskórkowej. Skóra właściwa nie jest uszkodzona. Nie wszystkie zadrapania goją się trudno, szczególnie zadane pazurami zwierząt. Wygojone zadrapania nie zapłodnienie.
Definicja Zawroty Głowy:
Co to jest regularnie. Osoby z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi stanowią ok. 5–7% spośród pacjentów zgłaszających się do lekarzy. Zawroty bywają tak uciążliwe, iż zaburzają dotychczasowe życie osobiste zapłodnienie.
Definicja ZEZ:
Co to jest istnieje odchylenie osi widzenia jednego oka od osi oka ustawionego na wprost. Zez schowany - zaburzenie równowagi mięśni ocznych. Nierównowaga ta ma miejsce gdy jedna ekipa mięśni (na przykład zapłodnienie.

Czym jest ZAPŁODNIENIE znaczenie w Słownik chemiczny Z .

  • Dodano:
  • Autor: