Słownik zespolenie co to znaczy.
Definicja ZESPOLENIE. Co to jest ciągłości przewodu pokarmowego (zespolenie jelitowe), połączeniu.

Czy przydatne?

Definicja ZESPOLENIE

Co to znaczy Zespolenie: anastomoza; w chirurgii procedura polegająca na odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego (zespolenie jelitowe), połączeniu naczyń (zespolenie naczyniowe, nerwów, dróg żółciowych, dróg moczowych). W ortopedii, operacyjne leczenie złamań kości bazuje na zespoleniu odłamów dzięki szczególnych łączników (implantów metalowych - gwoździ, płytek, śrub). W celu wykonania zespoleń jelitowych stosuje się różne typy szycia ręcznego i szew mechaniczny. Służą one do wykonania zespoleń typu koniec do końca, koniec do boku, bok do boku. Jako materiału szewnego używa się przeważnie syntetycznych nici wchłanianych z kwasu poliglikolowego i poliglaktyny. Stosuje się techniki zespoleń jedno- i dwuwarstwowych. Szew mechaniczny zdobywa coraz większą popularność skraca gdyż czas operacji i ułatwia wykonanie zespoleń w trudno dostępnych miejscach. Dla wykonania tych zespoleń stosuje się 3 typy zszywaczy: liniowe, liniowe tnące i okrężne tnące. Pętle jelitowe łączone także są dzięki specjalnego pierścienia z materiału ulegającego biodegradacji (VALTRAC). Zespolenia naczyniowe realizowane są ręcznie. Żyły albo tętnice zespalane są w sytuacji ich urazowych uszkodzeń w celu rewaskularyzacji tkanek i narządów, realizowane są także tak zwany obarczające zespolenia naczyniowe na przykład zespolenia wrotnosystemowe (zespolenia pomiędzy układem żyły wrotnej a układem żyły głównej dolnej) w celu zapobieżenia krwotokom z żylaków przełyku w sytuacji marskości wątroby
Definicja ZĘBIAK:
Co to jest odontoma); delikatny, zębopochodny, nowotwór nabłonkowy występujący w kilku postaciach histologicznych. Patrz także, zioła ZĘBIAK:Aloes UzbrojonyRóża Dzika zespolenie.
Definicja ZATRUCIE:
Co to jest zaburzenia czynności narządów wskutek szkodliwego wpływu substancji trujących pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, chemikaliów, jadów bakteryjnych (endo i egzotoksyny). Szerzej zatruciem ustala się zespolenie.
Definicja ZAJADY:
Co to jest ust na przykład wskutek wysychania, infekcji poprzez ziarniniak, grzyby albo wirus opryszczki. Regularnie wstępują w zaburzeniach przemiany materii - w cukrzycy, niedoborach żelaza, niedokrwistości zespolenie.
Definicja ZĘBODOŁY:
Co to jest zębów rozmieszczone w szczęce i części zębodołowej żuchwy. Zęby są zawieszone elastycznie w zębodołach dzięki włóknom ozębnej, które biegną od ściany zębodołu do kostniwa zęba. Dzięki specjalnemu zespolenie.

Czym jest ZESPOLENIE znaczenie w Słownik chemiczny Z .

  • Dodano:
  • Autor: