Słownik zachorowalność co to znaczy.
Definicja ZACHOROWALNOŚĆ. Co to jest dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest.

Czy przydatne?

Definicja ZACHOROWALNOŚĆ

Co to znaczy Zachorowalność: zapadalność; częstotliwość występowania nowych przypadków dolegliwości badanej zbiorowości. Miarą zachorowalności jest współczynnik wyrażający liczbę nowych przypadków dolegliwości na 1000 osób badanej zbiorowości
Definicja ZANOKCICA:
Co to jest otaczających paznokieć; wrotami zakażenia jest uszkodzona skóra wału paznokciowego albo wrastający paznokieć. Rezultatem zakażenia jest ropień śródskórny przy podstawie paznokcia. Symptomy: ból zachorowalność.
Definicja ZIARNINIAK:
Co to jest ognisk tkanki, która złożona jest z różnego rodzaju komórek: makrofagów, limfocytów, komórek plazmatycznych, fibroblastów. W zależności od rodzaju komórek i dolegliwości będącej podłożem zmiany zachorowalność.
Definicja ZASADY:
Co to jest wodorotlenków; zasady dają odczyn alkaliczny (pH>7), zobojętnione kwasami tworzą sole. Obecne we krwi aniony (na przykład wodorowęglany, hemoglobina, białka) służą jako biologiczny mechanizm buforowy zachorowalność.
Definicja ZAPOBIEGANIE:
Co to jest szereg działań mających na celu przeciwdziałanie chorobie bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem się, przez kontrolowanie przyczyn i czynników ryzyka, inicjalne zachorowalność.

Czym jest ZACHOROWALNOŚĆ znaczenie w Słownik chemiczny Z .

  • Dodano:
  • Autor: