azeotrop azbest avogadra co to znaczy
Azeotrop, Azbest, Avogadra Liczba, Aspiryna, Asocjacja, Askorbinowy Kwas, Asfalt, Arszenik.

Definicje chemiczne na A

 • Co znaczy Absorpcja Co to jest zjawisko pochłaniania gazów w cieczy na drodze dyfuzji
 • Co znaczy Acetal Co to jest związek powstały w reakcji aldehydu z alkoholem o ogólnym wzorze R-CH-(OR#039;)2
 • Co znaczy Acetamid Co to jest amid kwasu octowego CH3 CO(NH2
 • Co znaczy Aceton Co to jest dimetyloketon, produkt utlenienia alkoholu izo- propylowego (II rzędowego); popularny, lotny rozpuszczalnik
 • Co znaczy Acetylen Co to jest etyn; HCCH, cząsteczka liniowa, potrójne wiązanie między atomami węgla
 • Co znaczy Acetyl Co to jest rodnik acetylowy; CH3 C(O)–
 • Co znaczy Adsorpcja Co to jest polegające na tym, że w warstwie powierzchniowej  stężenie pewnego składnika jest większe niż w głębi fazy. Szczególną rolę odgrywa
 • Co znaczy Aerozol Co to jest układ dwufazowy, mikrokropelki cieczy zawieszone w gazie. Aerozolem jest np. mgła
 • Co znaczy Agar Co to jest wielocukier złożony z galaktopiranoz, otrzymany z alg morskich. W wodzie nierozpuszczalny, ale pęcznieje, pobierając 29-krotną ilość wody
 • Co znaczy Aglikon Co to jest nie cukrowa składowa glikozydów (składnik hydroksylowy
 • Co znaczy Akroleina Co to jest powstający w czasie ogrzewania tłuszczu (np. w procesie smażenia), o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, toksyczna: CH2 -CH-CHO, pochodna
 • Co znaczy Alanina Co to jest aminokwas, α-aminopropionowy: CH3 -CH(NH2 )-COOH
 • Co znaczy Albuminy Co to jest białka proste (proteiny), rozpuszczalne w wodzie
 • Co znaczy Aldozy Co to jest monocukry redukujące, zawierające w cząsteczce grupę aldehydową 
 • Co znaczy Alkaloidy Co to jest roślinnego, zawierają najczęściej heterocykliczny azot. Budowa cząsteczki najczęściej skomplikowana. Odznaczają się charakterystycznym
 • Co znaczy Alkany Co to jest węglowodory nasycone, łańcuchowe i cykliczne o ogólnym wzorze Cn H2n+2 (lub Cn H2n dla cyklicznych), parafiny (od parum affinis
 • Co znaczy Alkeny Co to jest węglowodory z wiązaniem podwójnym, olefiny, wzór ogólny Cn H2n
 • Co znaczy Alkiny Co to jest węglowodory z wiązaniem potrójnym o wzorze ogólnym Cn H2n-2
 • Co znaczy Alkil Co to jest rodnik powstały przez odjęcie jednego atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego (metyl, etyl, izopropyl
 • Co znaczy Alkohole Co to jest grupa związków organicznych zawierająca alkoholową grupę —OH przyłączoną do węgla łańcucha alifatycznego. C2 H5 OH; (C6 H5 )–CH2 –OH
 • Co znaczy Alkoholany Co to jest quot;sole" alkoholi, wynik działania aktywnego metalu (np. Na) na alkohol. C2 H5 ONa
 • Co znaczy Alotropia Co to jest zjawisko występowania danego pierwiastka w dwóch lub więcej postaciach, różniących się przede wszystkim właściwościami fizycznymi
 • Co znaczy Aluminium Co to jest potoczna nazwa glinu; materiał będący stosunkowo czystą odmiana glinu (>95%) - np. aluminiowe garki
 • Co znaczy Ałun Co to jest sól złożona, uwodniony siarczan metalu jedno i trójwartościowego,  np. ałun glinowo-potasowy KAl(SO4 )2 . 12H2 O
 • Co znaczy Amalgamat Co to jest roztwór metalu w rtęci
 • Co znaczy Amidy Co to jest zawierające w karboksylu w miejsce grupy hydroksylowej grupę aminową. Grupa amidowa, ze względu na obecność karbonylu różni się znacznie
 • Co znaczy Aminy Co to jest związki organiczne zawierające zasadową grupę aminową —NH2 , lub pochodną (NHR; NR1 R2 ); organiczne pochodne amoniaku
 • Co znaczy Amoniak Co to jest rozpuszczalny w wodzie, gdzie tworzy słabą zasadę amonową  (NH4 + + OH- ). Otrzymywany w bezpośredniej syntezie N2 i H2
 • Co znaczy Anilina Co to jest najprostsza amina aromatyczna, fenyloamina C6 H5 -NH2 ; m.in. wyjściowy związek do otrzymywania wielu barwników
 • Co znaczy Anoda Co to jest elektroda, na której zachodzi proces utleniania
 • Co znaczy Anomery Co to jest ułożeniach grupy –OH i –H przy C1 w aldozach i C2 w ketozach. Określamy je jako α- i β- izomery (patrz mutarotacja glikozy
 • Co znaczy Arabinoza Co to jest cukier prosty, aldopentoza
 • Co znaczy Charakter Aromatyczny Co to jest cyklicznych, formalnie nienasyconych, zawierających w pierścieniu sekstet ruchliwych elektronów wiązań typu π. Wykazują cechy
 • Co znaczy Arszenik Co to jest tlenek arsenu As2 O3 , bardzo silna trucizna
 • Co znaczy Asfalt Co to jest ciemna, twarda na zimno a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do budowy dróg i uszczelnień budowli. 
 • Co znaczy Kwas Askorbinowy Co to jest witamina C. kwas L-askorbinowy
 • Co znaczy Asocjacja Co to jest związku w większe zespoły, agregaty. Najczęściej spowodowane przyciąganiem przeciwnych biegunów dipoli cząsteczkowych, bądź tworzeniem
 • Co znaczy Aspiryna Co to jest handlowa nazwa leku, (także polopiryna) - kwas acetylosalicylowy 
 • Co znaczy Liczba Avogadra Co to jest miara liczności, równa ilości cząsteczek w jednej gramocząsteczce N=6,023. 1023
 • Co znaczy Azbest Co to jest włóknistej i elastycznych włóknach. Stosowany do niedawna do tworzenia niepalnych materiałów (ubrania, koce) i tanich i trwałych pokryć
 • Co znaczy Azeotrop Co to jest cieczy o określonym składzie ilościowym i jakościowym (np. 96% etanolu i 4% wody) wykazująca minimum temperatury wrzenia w stosunku do

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Azeotrop, Azbest, Avogadra Liczba, Aspiryna, Asocjacja, Askorbinowy Kwas, Asfalt, Arszenik, Aromatyczny Charakter, Arabinoza, Anomery, Anoda, Anilina, Amoniak co to znaczy.

Słownik Azeotrop, Azbest, Avogadra Liczba, Aspiryna, Asocjacja co to jest.