Słownik aspiryna alkil krzyżówka co to znaczy.
Albuminy co znaczy alkeny krzyżówka anoda co to jest anomery słownik amalgamat czym jest asfalt co.

Definicje chemiczne na A

 • Co znaczy Aspiryna Co to jest handlowa nazwa leku, (także polopiryna) - kwas acetylosalicylowy  co znaczy.
 • Co znaczy Alkil Co to jest jednowartościowy rodnik powstały przez odjęcie jednego atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego (metyl, etyl, izopropyl krzyżówka.
 • Co znaczy Acetal Co to jest związek powstały w reakcji aldehydu z alkoholem o ogólnym wzorze R-CH-(OR#039;)2 co to jest.
 • Co znaczy Acetylen Co to jest etyn; HCCH, cząsteczka liniowa, potrójne wiązanie między atomami węgla słownik.
 • Co znaczy Alanina Co to jest aminokwas, α-aminopropionowy: CH3 -CH(NH2 )-COOH czym jest.
 • Co znaczy Alkany Co to jest węglowodory nasycone, łańcuchowe i cykliczne o ogólnym wzorze Cn H2n+2 (lub Cn H2n dla cyklicznych), parafiny (od parum affinis co oznacza.
 • Co znaczy Azbest Co to jest o budowie włóknistej i elastycznych włóknach. Stosowany do niedawna do tworzenia niepalnych materiałów (ubrania, koce) i tanich i trwałych tłumaczenie.
 • Co znaczy Arabinoza Co to jest cukier prosty, aldopentoza przykłady.
 • Co znaczy Alkaloidy Co to jest pochodzenia roślinnego, zawierają najczęściej heterocykliczny azot. Budowa cząsteczki najczęściej skomplikowana. Odznaczają się definicja.
 • Co znaczy Aerozol Co to jest układ dwufazowy, mikrokropelki cieczy zawieszone w gazie. Aerozolem jest np. mgła encyklopedia.
 • Co znaczy Akroleina Co to jest nienasycony aldehyd powstający w czasie ogrzewania tłuszczu (np. w procesie smażenia), o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, toksyczna: CH2 jak działa.
 • Co znaczy Agar Co to jest agar-agar), wielocukier złożony z galaktopiranoz, otrzymany z alg morskich. W wodzie nierozpuszczalny, ale pęcznieje, pobierając 29-krotną czy jest.
 • Co znaczy Adsorpcja Co to jest granicy faz, polegające na tym, że w warstwie powierzchniowej  stężenie pewnego składnika jest większe niż w głębi fazy. Szczególną rolę pojęcie.
 • Co znaczy Amidy Co to jest karboksylowych, zawierające w karboksylu w miejsce grupy hydroksylowej grupę aminową. Grupa amidowa, ze względu na obecność karbonylu różni wyjaśnienie.
 • Co znaczy Alkoholany Co to jest quot;sole" alkoholi, wynik działania aktywnego metalu (np. Na) na alkohol. C2 H5 ONa opis.
 • Co znaczy Azeotrop Co to jest mieszanina cieczy o określonym składzie ilościowym i jakościowym (np. 96% etanolu i 4% wody) wykazująca minimum temperatury wrzenia w informacje.
 • Co znaczy Asocjacja Co to jest cząsteczek związku w większe zespoły, agregaty. Najczęściej spowodowane przyciąganiem przeciwnych biegunów dipoli cząsteczkowych, bądź znaczenie.
 • Co znaczy Arszenik Co to jest tlenek arsenu As2 O3 , bardzo silna trucizna co znaczy.
 • Co znaczy Aceton Co to jest dimetyloketon, produkt utlenienia alkoholu izo- propylowego (II rzędowego); popularny, lotny rozpuszczalnik krzyżówka.
 • Co znaczy Ałun Co to jest sól złożona, uwodniony siarczan metalu jedno i trójwartościowego,  np. ałun glinowo-potasowy KAl(SO4 )2 . 12H2 O co to jest.
 • Co znaczy Aglikon Co to jest nie cukrowa składowa glikozydów (składnik hydroksylowy słownik.
 • Co znaczy Alotropia Co to jest zjawisko występowania danego pierwiastka w dwóch lub więcej postaciach, różniących się przede wszystkim właściwościami fizycznymi czym jest.
 • Co znaczy Acetyl Co to jest rodnik acetylowy; CH3 C(O)– co oznacza.
 • Co znaczy Liczba Avogadra Co to jest miara liczności, równa ilości cząsteczek w jednej gramocząsteczce N=6,023. 1023 tłumaczenie.
 • Co znaczy Alkohole Co to jest grupa związków organicznych zawierająca alkoholową grupę —OH przyłączoną do węgla łańcucha alifatycznego. C2 H5 OH; (C6 H5 )–CH2 –OH przykłady.
 • Co znaczy Alkiny Co to jest węglowodory z wiązaniem potrójnym o wzorze ogólnym Cn H2n-2 definicja.
 • Co znaczy Aluminium Co to jest potoczna nazwa glinu; materiał będący stosunkowo czystą odmiana glinu (>95%) - np. aluminiowe garki encyklopedia.
 • Co znaczy Aminy Co to jest związki organiczne zawierające zasadową grupę aminową —NH2 , lub pochodną (NHR; NR1 R2 ); organiczne pochodne amoniaku jak działa.
 • Co znaczy Kwas Askorbinowy Co to jest witamina C. kwas L-askorbinowy czy jest.
 • Co znaczy Charakter Aromatyczny Co to jest związków cyklicznych, formalnie nienasyconych, zawierających w pierścieniu sekstet ruchliwych elektronów wiązań typu π. Wykazują cechy pojęcie.
 • Co znaczy Amoniak Co to jest zapachu, rozpuszczalny w wodzie, gdzie tworzy słabą zasadę amonową  (NH4 + + OH- ). Otrzymywany w bezpośredniej syntezie N2 i H2 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Anilina Co to jest najprostsza amina aromatyczna, fenyloamina C6 H5 -NH2 ; m.in. wyjściowy związek do otrzymywania wielu barwników opis.
 • Co znaczy Acetamid Co to jest amid kwasu octowego CH3 CO(NH2 informacje.
 • Co znaczy Aldozy Co to jest monocukry redukujące, zawierające w cząsteczce grupę aldehydową  znaczenie.
 • Co znaczy Absorpcja Co to jest zjawisko pochłaniania gazów w cieczy na drodze dyfuzji co znaczy.
 • Co znaczy Asfalt Co to jest węglowodorów, ciemna, twarda na zimno a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do budowy dróg i uszczelnień budowli krzyżówka.
 • Co znaczy Amalgamat Co to jest roztwór metalu w rtęci co to jest.
 • Co znaczy Anomery Co to jest różnych ułożeniach grupy –OH i –H przy C1 w aldozach i C2 w ketozach. Określamy je jako α- i β- izomery (patrz mutarotacja glikozy słownik.
 • Co znaczy Anoda Co to jest elektroda, na której zachodzi proces utleniania czym jest.
 • Co znaczy Alkeny Co to jest węglowodory z wiązaniem podwójnym, olefiny, wzór ogólny Cn H2n co oznacza.
 • Co znaczy Albuminy Co to jest białka proste (proteiny), rozpuszczalne w wodzie tłumaczenie.

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Albuminy co znaczy alkeny krzyżówka anoda co to jest anomery słownik amalgamat czym jest asfalt co oznacza absorpcja tłumaczenie aldozy przykłady acetamid. co to znaczy.

Słownik Aspiryna co znaczy alkil krzyżówka acetal co to jest acetylen słownik co to jest.