Słownik azeotrop azbest avogadra co to znaczy.
Azeotrop, Azbest, Avogadra Liczba, Aspiryna, Asocjacja, Askorbinowy Kwas, Asfalt, Arszenik.

Definicje chemiczne na A

 • Co znaczy Absorpcja Co to jest zjawisko pochłaniania gazów w cieczy na drodze dyfuzji co to jest.
 • Co znaczy Acetal Co to jest związek powstały w reakcji aldehydu z alkoholem o ogólnym wzorze R-CH-(OR#039;)2 definicja.
 • Co znaczy Acetamid Co to jest amid kwasu octowego CH3 CO(NH2 co znaczy.
 • Co znaczy Aceton Co to jest dimetyloketon, produkt utlenienia alkoholu izo- propylowego (II rzędowego); popularny, lotny rozpuszczalnik słownik.
 • Co znaczy Acetylen Co to jest etyn; HCCH, cząsteczka liniowa, potrójne wiązanie między atomami węgla znaczenie.
 • Co znaczy Acetyl Co to jest rodnik acetylowy; CH3 C(O)– czym jest.
 • Co znaczy Adsorpcja Co to jest granicy faz, polegające na tym, że w warstwie powierzchniowej  stężenie pewnego składnika jest większe niż w głębi fazy. Szczególną rolę co to jest.
 • Co znaczy Aerozol Co to jest układ dwufazowy, mikrokropelki cieczy zawieszone w gazie. Aerozolem jest np. mgła definicja.
 • Co znaczy Agar Co to jest agar-agar), wielocukier złożony z galaktopiranoz, otrzymany z alg morskich. W wodzie nierozpuszczalny, ale pęcznieje, pobierając 29-krotną co znaczy.
 • Co znaczy Aglikon Co to jest nie cukrowa składowa glikozydów (składnik hydroksylowy słownik.
 • Co znaczy Akroleina Co to jest nienasycony aldehyd powstający w czasie ogrzewania tłuszczu (np. w procesie smażenia), o nieprzyjemnym, duszącym zapachu, toksyczna: CH2 znaczenie.
 • Co znaczy Alanina Co to jest aminokwas, α-aminopropionowy: CH3 -CH(NH2 )-COOH czym jest.
 • Co znaczy Albuminy Co to jest białka proste (proteiny), rozpuszczalne w wodzie co to jest.
 • Co znaczy Aldozy Co to jest monocukry redukujące, zawierające w cząsteczce grupę aldehydową  definicja.
 • Co znaczy Alkaloidy Co to jest pochodzenia roślinnego, zawierają najczęściej heterocykliczny azot. Budowa cząsteczki najczęściej skomplikowana. Odznaczają się co znaczy.
 • Co znaczy Alkany Co to jest węglowodory nasycone, łańcuchowe i cykliczne o ogólnym wzorze Cn H2n+2 (lub Cn H2n dla cyklicznych), parafiny (od parum affinis słownik.
 • Co znaczy Alkeny Co to jest węglowodory z wiązaniem podwójnym, olefiny, wzór ogólny Cn H2n znaczenie.
 • Co znaczy Alkiny Co to jest węglowodory z wiązaniem potrójnym o wzorze ogólnym Cn H2n-2 czym jest.
 • Co znaczy Alkil Co to jest jednowartościowy rodnik powstały przez odjęcie jednego atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego (metyl, etyl, izopropyl co to jest.
 • Co znaczy Alkohole Co to jest grupa związków organicznych zawierająca alkoholową grupę —OH przyłączoną do węgla łańcucha alifatycznego. C2 H5 OH; (C6 H5 )–CH2 –OH definicja.
 • Co znaczy Alkoholany Co to jest quot;sole" alkoholi, wynik działania aktywnego metalu (np. Na) na alkohol. C2 H5 ONa co znaczy.
 • Co znaczy Alotropia Co to jest zjawisko występowania danego pierwiastka w dwóch lub więcej postaciach, różniących się przede wszystkim właściwościami fizycznymi słownik.
 • Co znaczy Aluminium Co to jest potoczna nazwa glinu; materiał będący stosunkowo czystą odmiana glinu (>95%) - np. aluminiowe garki znaczenie.
 • Co znaczy Ałun Co to jest sól złożona, uwodniony siarczan metalu jedno i trójwartościowego,  np. ałun glinowo-potasowy KAl(SO4 )2 . 12H2 O czym jest.
 • Co znaczy Amalgamat Co to jest roztwór metalu w rtęci co to jest.
 • Co znaczy Amidy Co to jest karboksylowych, zawierające w karboksylu w miejsce grupy hydroksylowej grupę aminową. Grupa amidowa, ze względu na obecność karbonylu różni definicja.
 • Co znaczy Aminy Co to jest związki organiczne zawierające zasadową grupę aminową —NH2 , lub pochodną (NHR; NR1 R2 ); organiczne pochodne amoniaku co znaczy.
 • Co znaczy Amoniak Co to jest zapachu, rozpuszczalny w wodzie, gdzie tworzy słabą zasadę amonową  (NH4 + + OH- ). Otrzymywany w bezpośredniej syntezie N2 i H2 słownik.
 • Co znaczy Anilina Co to jest najprostsza amina aromatyczna, fenyloamina C6 H5 -NH2 ; m.in. wyjściowy związek do otrzymywania wielu barwników znaczenie.
 • Co znaczy Anoda Co to jest elektroda, na której zachodzi proces utleniania czym jest.
 • Co znaczy Anomery Co to jest różnych ułożeniach grupy –OH i –H przy C1 w aldozach i C2 w ketozach. Określamy je jako α- i β- izomery (patrz mutarotacja glikozy co to jest.
 • Co znaczy Arabinoza Co to jest cukier prosty, aldopentoza definicja.
 • Co znaczy Charakter Aromatyczny Co to jest związków cyklicznych, formalnie nienasyconych, zawierających w pierścieniu sekstet ruchliwych elektronów wiązań typu π. Wykazują cechy co znaczy.
 • Co znaczy Arszenik Co to jest tlenek arsenu As2 O3 , bardzo silna trucizna słownik.
 • Co znaczy Asfalt Co to jest węglowodorów, ciemna, twarda na zimno a mięknąca i płynąca w podwyższonej temperaturze masa. Stosowana do budowy dróg i uszczelnień budowli znaczenie.
 • Co znaczy Kwas Askorbinowy Co to jest witamina C. kwas L-askorbinowy czym jest.
 • Co znaczy Asocjacja Co to jest cząsteczek związku w większe zespoły, agregaty. Najczęściej spowodowane przyciąganiem przeciwnych biegunów dipoli cząsteczkowych, bądź co to jest.
 • Co znaczy Aspiryna Co to jest handlowa nazwa leku, (także polopiryna) - kwas acetylosalicylowy  definicja.
 • Co znaczy Liczba Avogadra Co to jest miara liczności, równa ilości cząsteczek w jednej gramocząsteczce N=6,023. 1023 co znaczy.
 • Co znaczy Azbest Co to jest o budowie włóknistej i elastycznych włóknach. Stosowany do niedawna do tworzenia niepalnych materiałów (ubrania, koce) i tanich i trwałych słownik.
 • Co znaczy Azeotrop Co to jest mieszanina cieczy o określonym składzie ilościowym i jakościowym (np. 96% etanolu i 4% wody) wykazująca minimum temperatury wrzenia w znaczenie.

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Azeotrop, Azbest, Avogadra Liczba, Aspiryna, Asocjacja, Askorbinowy Kwas, Asfalt, Arszenik, Aromatyczny Charakter, Arabinoza, Anomery, Anoda, Anilina, Amoniak co to znaczy.

Słownik Azeotrop, Azbest, Avogadra Liczba, Aspiryna, Asocjacja co to jest.