butadien bursztynowy kwas co to znaczy
Butadien, Bursztynowy Kwas, Buforowy Roztwór, Bromowa Woda, Brązy, Borowy Kwas, Boraks, Biureta.

Definicje chemiczne na B

 • Co znaczy Bakelit Co to jest kopolimery fenolowo-aldehydowe, wypełnione najczęściej mączką drzewną. Materiał izolacyjny w elektrotechnice
 • Co znaczy Baryt Co to jest minerał, siarczan baru. Bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie
 • Co znaczy Strzelnicza Bawełna Co to jest nitroceluloza - poprawnie azotan celulozy. Żółta substancja, silnie wybuchowa
 • Co znaczy Benzen Co to jest podstawowy związek aromatyczny. Otrzymywany z ropy naftowej, syntetycznie z acetylenu. C6 H6 , bezbarwna, lotna, łatwopalna ciecz
 • Co znaczy Benzoesowy Co to jest przymiotnik określający grupę prostych związków, podstawionych benzenów (kwas, bezwodnik, aldehyd
 • Co znaczy Benzylowy Co to jest pochodny rodnika benzylowego –CH2 -C6 H5 (np. alkohol benzylowy HO–CH2 -C6 H5
 • Co znaczy Benzyna Co to jest mieszanina węglowodorów o różnym składzie, łatwopalna, łatwo lotna. Otrzymywana głównie przez destylację ropy naftowej
 • Co znaczy Bezpostaciowy Co to jest nie mający regularnej budowy krystalicznej
 • Co znaczy Bezwodnik Co to jest wody (tlenek kwasowy) lub kwas organiczny, z którego grup karboksylowych odciągnięto cząsteczkę wody (bezwodnik octowy CH3 -CO(O)CO-CH3
 • Co znaczy Biuret Co to jest H2 N-CO-NH-CO-NH2 ; z alkalicznym roztworem soli miedzi daje charakterystyczną dla białek reakcję biuretową (wskazującą na istnienie
 • Co znaczy Biureta Co to jest kranikiem, służąca do miareczkowania, tzn. dodawania małymi porcjami roztworu miareczkującego w celu określenia zawartości (stężenia
 • Co znaczy Boraks Co to jest popularna nazwa tetraboranu sodu Na2 B4 O7 . 10H2 O (minerał
 • Co znaczy Kwas Borowy Co to jest kwas ortoborowy, H3 BO3 (kwas borny) - słaby kwas o właściwościach dezynfekcyjnych (maść borna
 • Co znaczy Brązy Co to jest stopy miedzi i głównie cyny oraz niewielkich ilości innych metali (z wyjątkiem cynku
 • Co znaczy Woda Bromowa Co to jest roztwór bromu pierwiastkowego w wodzie, odczynnik na wykrywanie wiązań nienasyconych (addycja bromu i odbarwienie wody bromowej
 • Co znaczy Roztwór Buforowy Co to jest swego pH po dodaniu niewielkich ilości silnego kwasu bądź silnej zasady, lub też po rozcieńczeniu. Najczęściej dość złożony układ silnych i
 • Co znaczy Kwas Bursztynowy Co to jest kwas etanodikarboksylowy-1,2: HOOC-CH2 -CH2 -COOH
 • Co znaczy Butadien Co to jest węglowodór, pochodna butanu (C4 ) z dwoma wiązaniami podwójnymi (di en). Produkt wyjściowy do produkcji syntetycznego kauczuku

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Butadien, Bursztynowy Kwas, Buforowy Roztwór, Bromowa Woda, Brązy, Borowy Kwas, Boraks, Biureta, Biuret, Bezwodnik, Bezpostaciowy, Benzyna, Benzylowy co to znaczy.

Słownik Butadien, Bursztynowy Kwas, Buforowy Roztwór, Bromowa Woda co to jest.