Słownik alkil co to znaczy.
Definicja alkil. Co to jest odjęcie jednego atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego (metyl, etyl.

Czy przydatne?

Definicja Alkil

Co to znaczy ALKIL: rodnik alkilowy, jednowartościowy rodnik powstały przez odjęcie jednego atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego (metyl, etyl, izopropyl ...)

Definicja Alkany:
Co to jest węglowodory nasycone, łańcuchowe i cykliczne o ogólnym wzorze Cn H2n+2 (lub Cn H2n dla cyklicznych), parafiny (od parum affinis alkil.
Definicja Amidy:
Co to jest karboksylowych, zawierające w karboksylu w miejsce grupy hydroksylowej grupę aminową. Grupa amidowa, ze względu na obecność karbonylu różni się znacznie zasadowością od analogicznej grupy aminowej alkil.
Definicja Aspiryna:
Co to jest handlowa nazwa leku, (także polopiryna) - kwas acetylosalicylowy  alkil.
Definicja Amalgamat:
Co to jest roztwór metalu w rtęci alkil.

Czym jest alkil znaczenie w Słownik chemia A .

  • Dodano:
  • Autor: