Słownik encefalopatia co to znaczy.
Definicja ENCEFALOPATIA. Co to jest wywołane działaniem różnorodnych czynników patogennych.

Czy przydatne?

Definicja ENCEFALOPATIA

Co to znaczy ENCEFALOPATIA: nieswoiste uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane działaniem różnorodnych czynników patogennych. Specjalnym przypadkiem E., gdzie występują w pierwszej kolejności zaburzenia w dziedzinie uczuć, jest charakteropatia. Encefalopatia bokserów - pojawia się u osób profesjonalnie uprawiających boks. Cechuje się zanikiem komórek nerwowych mózgu, powstawaniem licznych zmian zwyrodnieniowych włókien nerwowych i w skutku postępującym otępieniem. Encefalopatia cytomegaliczna wrodzona - pojawia się u noworodków i płodów zakażonym wirusem cytomegalii. Zmiany w mózgu mogą doprowadzić do zgonu płodu albo ciężkich wad wrodzonych (małoocze, ślepota, głuchota i wodogłowie). Encefalopatia nadciśnieniowa - pojawia się w zaawansowanym nadciśnieniu tętniczym. Objawia się bólami głowy, sennością, ślepotą, drgawkami i wymiotami. Jej podłożem jest rozlany skurcz drobnych naczyń krwionośnych albo strata szczelności bariery krewmózg w rezultacie zaburzeń autoregulacji krążenia mózgowego. Encefalopatia ołówkowa - występuje w przebiegu przewlekłego zatrucia ołowiem i wynika ze skurczu naczyń mózgowych. Objawia się bezsennością, drgawkami, zawrotami głowy, zaburzeniami pamięci i psychicznymi. Encefalopatia pourazowa - jest rezultatem uszkodzenia różnych struktur mózgu stworzonych w rezultacie urazu - symptomy ogniskowe (porażenia, niedowłady, afazja, zaburzenia czucia). Wyrazem E. pourazowej może być padaczka pourazowa, dolegliwość Parkinsona, zespół psychoorganiczny otępienny albo tak zwany amnestyczny zespół Korsakowa. Encefalopatia gąbczasta - dolegliwość Creutzfeldta-Jacoba; śmiertelna i nieuleczalna dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana poprzez zakaźne cząsteczki białkowe zwane pnonami. Priony uruchamiają cały łańcuch zdarzeń, zachodzących w neuronach, prowadzących do stworzenia uszkodzeń mózgu. Encefalopatia wątrobowa (wrotna) - jest rezultatem uszkodzenia wątroby i powstaniem krążenia obocznego (omijającego) łączącego żyłę wrotną z krążeniem układowym bez udziału wątroby. Substancje toksyczne dla mózgu, wchłaniane z jelit nie są poprzez wątrobę wychwytywane, a przez krążenie oboczne dostają się do krążenia mózgowego. Kluczowym symptomem są zaburzenia osobowości. Podobnie w konsekwencji zatrucia organizmu toksynami, które nie mogą być wydalane poprzez nerki w razie ich niewydolności, dochodzić może do encefalopatii mocznicowej. Ustępuje ona albo minimalizuje nasilenia w trakcie leczenia dializami, chociaż same dializy mogą wywołać liczne zaburzenia psychiczne i neurologiczne. Encefalopatia Wernickiego dolegliwość Wernickiego; pojawia się w przewlekłym alkoholizmie i innych chorobach przebiegających z wyniszczeniem (na przykład beri-beri, rak żołądka). Powodem jest niedobór witaminy B, spowodowany nieprawidłowym odżywianiem. Objawia się porażeniami mięśni okoruchowych (zez), oczopląsem, sennością, drżeniem, niezbornością i zaburzeniami psychicznymi (zamroczenie, apatia, stany lękowe i majaczeniowe, zespół Korsakowa). Nieleczona kończy się śmiercią
Definicja ENANCJOMERY:
Co to jest stanowiące wzajemnie własne lustrzane odbicie. Jedna forma nosi nazwę D, a druga L. W organizmach żywych występują prawie wyłącznie L-aminokwasy. Wyjątkiem są D-aminokwasy znajdowane w antybiotykach encefalopatia co znaczy.
Definicja ESTROGENY:
Co to jest płciowe, z których fundamentalnymi są estron, estriol i estradiol. Estrogeny syntetyzowane są w organizmie z cholesterolu, warunkują ukształtowanie II i III rzędowych żeńskich cech płciowych encefalopatia krzyżówka.
Definicja ENDOCYTOZA:
Co to jest cząsteczek do wnętrza komórki. Istnieje kilka rodzajów endocytozy: fagocytoza, pinocytoza i endocytoza receptorowa (adsorpcyjna). W rezultacie fagocytozy, którą można dosłownie nazwać pożywianiem encefalopatia co to jest.
Definicja ENCORTON:
Co to jest jeden z przeważnie użytkowanych glikokortykosteroidów. Użytkowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach: w autoagresji, ciężkich alergiach, nie wszystkich białaczkach encefalopatia słownik.

Czym jest ENCEFALOPATIA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: