Słownik elektrostymulacja co to znaczy.
Definicja ELEKTROSTYMULACJA. Co to jest drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych.

Czy przydatne?

Definicja ELEKTROSTYMULACJA

Co to znaczy Elektrostymulacja: sposób zwalczania bólu przewlekłego polegająca na drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych i mieszanych natężeniami poniżej progu pobudzenia ruchowego i bólowego. Elektrody umieszcza się na skórze, lecz mogą być wszczepiane do ośrodkowego układu nerwowego. Nie stwierdza się działań ubocznych i niekorzystnych. Przeciwwskazaniem jest posiadanie rozrusznika serca. W kardiologii, rytmiczne drażnienie serca impulsem elektrycznym przekraczającym próg jego pobudliwości, użytkowane jest do sztucznego pobudzania serca w zaburzeniach rytmu. Z racji na miejsce przyłożenia elektrod rozróżniamy E. zewnętrzną (elektrody na klatce piersiowej - w zabiegach resuscytacyjnych), przełykową, endokawitarną (śródsercową - elektrody wszczepione do serca) i nasierdziową (elektrody naszyte na serce). W stymulacji czasowej rozrusznik (stymulator) znajduje się na zewnątrz chorego. Ta sposób użytkowana jest w leczeniu ostrych zaburzeń rytmu, które rokują szybkie ustąpienie. W E. trwałej rozrusznik jest wszyty do ciała chorego. Elektrodę taką można wszyć albo wprowadzić poprzez żyłę do jamy serca. E. jest także sposobem leczniczą w psychiatrii, polegającą na stosowaniu podwstrząsowych dawek prądu poprzez krótki moment, przy wykorzystaniu elektrod umieszczonych na skórze głowy
Definicja ELEKTROCHIRURGIA:
Co to jest elektrycznego w zabiegach chirurgicznych, raczej do koagulacji krwawiących naczyń (elektrokoagulacja), do cięcia tkanek (elektrotomia) i przyżegania krwawiących powierzchni (elektrokauteryzacja elektrostymulacja.
Definicja EMOCJE:
Co to jest psychiczne wyrażające relacja człowieka do otoczenia i siebie samego. Mechanizmy E. charakteryzują się różnym natężeniem (mocne, słabe, gwałtowne), znakiem (pozytywne - przyjemne, niekorzystne elektrostymulacja.
Definicja EGO:
Co to jest psychoanalizy Zygmunta Freuda, jeden z 3 poziomów osobowości, zawierający świadome, akceptowane dążenia. Dzięki E. człowiek dostosowuje dążenia popędowe do rzeczywistości, dając mu umiejętność do elektrostymulacja.
Definicja EMPATIA:
Co to jest wnikania, odczuwania i pełnego zrozumienia przeżyć drugiego człowieka. Radykalni psychoanalitycy (na przykład Freud) utrzymywali, że każde identyfikowanie się z ustalonym przedmiotem w procesie E elektrostymulacja.

Czym jest ELEKTROSTYMULACJA znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: