Słownik egotyzm co to znaczy.
Definicja EGOTYZM. Co to jest zarządzania zainteresowania na siebie. W przeciwieństwie od egoizmu.

Czy przydatne?

Definicja EGOTYZM

Co to znaczy Egotyzm: tendencja do nadmiernego zajmowania się swoją osobą, zarządzania zainteresowania na siebie. W przeciwieństwie od egoizmu nie prowadzi do szkodzenia innym osobom. Bywa symptomem charakteropatii starczej, chory jest zaabsorbowany jedynie sprawami osobistymi i ma poczucie nieomylności w sądach i poczynaniach, co regularnie skutkuje konflikty z otoczeniem. Nierzadko prowadzi do wybitnego skąpstwa i zaniku uczuciowości wyższej, obniżenia hamulców popędowych (niekiedy ze wzmożonym popędem seksualnym - lubieżny starzec)
Definicja ENCEFALOGRAFIA:
Co to jest układu komorowego i przestrzeni podpajęczej mózgu, po podaniu środka kontrastowego albo gazu do przestrzeni płynowych centralnego układu nerwowego (nakłucie lędźwiowe, potyliczne). Obarczona sporą egotyzm.
Definicja EKSTUBACJA:
Co to jest mechanicznej wentylacji. By doktor zadecydował o możliwości podjęcia poprzez chorego samodzielnego oddychania musi on spełnić standaryzowane kryteria: m. in.: stabilna ściana klatki piersiowej egotyzm.
Definicja ERGORECEPTORY:
Co to jest metaboliczne; odpowiednikiem są ergoreceptory mięśni szkieletowych, będące zakończeniami nerwów czuciowych, które na drodze odruchowej pobudzają czynność oddechową płuc. Impulsem dla nich są produkty egotyzm.
Definicja EUFORIA:
Co to jest dobrego nastroju charakteryzująca się dobrym samopoczuciem, z towarzyszącą optymistyczną oceną świata i samego siebie. Występuje w zespołach psychoorganicznych i w manii. Może być symptomem egotyzm.

Czym jest EGOTYZM znaczenie w Słownik chemiczny E .

  • Dodano:
  • Autor: