Słownik dynamit co to znaczy.
Definicja dynamit. Co to jest powodującymi że jest w miarę bezpieczna do przechowywania.

Czy przydatne?

Definicja Dynamit

Co to znaczy DYNAMIT: nitrogliceryna zmieszana z innymi substancjami, powodującymi że jest w miarę bezpieczna do przechowywania i transportu i wybucha dopiero po zainicjowaniu reakcji. Najczęściej miesza się nitroglicerynę z ziemią okrzemkową

Definicja Dehydrogenazy:
Co to jest enzymy (biokatalizatory) powodujące przeniesienie wodoru  dynamit.
Definicja Dekstryna:
Co to jest produkt częściowej hydrolizy skrobi (gotowanie, działanie kwasami), ma właściwości redukujące, składa się z łańcuchów o różnej długości. Klajster dynamit.
Definicja Denaturacja:
Co to jest nieodwracalny proces powodujący zmiany właściwości białek (rozpuszczalności, skręcalności optycznej, zdolności do krystalizacji), polega głównie na zniszczeniu wiązań wodorowych między łańcuchami dynamit.
Definicja Dysocjacja:
Co to jest proces rozpadu (odwrotny do asocjacji - łączenia). Mówiąc o dysocjacji mamy najczęściej na myśli dysocjację elektrolityczną, czyli rozpad na jony cząsteczki elektrolitu (dysocjacja elektrolityczna dynamit.

Czym jest dynamit znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: