Słownik dynamit co to znaczy.
Definicja dynamit. Co to jest powodującymi że jest w miarę bezpieczna do przechowywania.

Czy przydatne?

Definicja Dynamit

Co to znaczy DYNAMIT: nitrogliceryna zmieszana z innymi substancjami, powodującymi że jest w miarę bezpieczna do przechowywania i transportu i wybucha dopiero po zainicjowaniu reakcji. Najczęściej miesza się nitroglicerynę z ziemią okrzemkową

Definicja Diastereoizomeria:
Co to jest występowania danego związku w odmianach izomerycznych o różnej skręcalności optycznej, nie będących jednak swymi odbiciami lustrzanymi (enancjomerami). Występuje wśród związków o dwóch i więcej dynamit.
Definicja Dalton:
Co to jest jednostka masy atomowej (1/12 masy atomu izotopu 12 C); około 1,7. 10-24  g dynamit.
Definicja Denaturacja:
Co to jest nieodwracalny proces powodujący zmiany właściwości białek (rozpuszczalności, skręcalności optycznej, zdolności do krystalizacji), polega głównie na zniszczeniu wiązań wodorowych między łańcuchami dynamit.
Definicja Deflegmator:
Co to jest konstrukcji chłodnica zwrotna, w której skrapla się mniej lotna frakcja i zostaje zawrócona do kolby destylacyjnej w czasie destylacji mieszaniny blisko wrzących składników cieczy (np. w procesie dynamit.

Czym jest dynamit znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: