Słownik deuter co to znaczy.
Definicja deuter. Co to jest protonu i neutronu), 2 1 H (lub D). Praktycznie jedyny izotop, który.

Czy przydatne?

Definicja Deuter

Co to znaczy DEUTER: izotop wodoru o liczbie masowej 2 (jądro składa się z protonu i neutronu), 21H (lub D). Praktycznie jedyny izotop, który zmienia właściwości związku chemicznego, w cząsteczkach którego zastąpił proton. Cząsteczki związku chemicznego zawierające różne izotopy danego pierwiastka w zasadzie nie różnią się między sobą właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Izotopy wodoru stanowią tu wyjątek, ze względu na to że ich masy różnią się znaczne między sobą (biorąc pod uwagę względny wzrost masy)

Definicja Dysocjacja:
Co to jest proces rozpadu (odwrotny do asocjacji - łączenia). Mówiąc o dysocjacji mamy najczęściej na myśli dysocjację elektrolityczną, czyli rozpad na jony cząsteczki elektrolitu (dysocjacja elektrolityczna deuter.
Definicja Desorpcja:
Co to jest proces odwrotny do procesu sorpcji (adsorpcji na powierzchni faz lub absorpcji w całej objętości fazy), uwalnianie sorbatu (najczęściej przez podgrzanie deuter.
Definicja Dyfuzja:
Co to jest spowodowane ruchami translacyjnymi mieszanie się gazów, cieczy lub cząsteczek substancji rozpuszczonej, prowadzące do całkowitego wyrównania stężeń w całej objętości układu. Szybkość dyfuzji zależy deuter.
Definicja Diament:
Co to jest odmiana alotropowa węgla, naturalny kryształ, minerał o dużej twardości związanej z bardzo regularną budową tetraedryczną deuter.

Czym jest deuter znaczenie w Słownik chemia D .

  • Dodano:
  • Autor: