Słownik hydroliza co to znaczy.
Definicja hydroliza. Co to jest przypadek ogólnej reakcji solwolizy). Hydrolizie ulegają  np. słabe.

Czy przydatne?

Definicja Hydroliza

Co to znaczy HYDROLIZA: reakcja rozpadu cząsteczki z udziałem wody (szczególny przypadek ogólnej reakcji solwolizy). Hydrolizie ulegają  np. słabe elektrolity (CH3COONa + H2O = CH3COOH + Na+ + OH-), wśród związków organicznych należy pamiętać przede wszystkim o estrach (CH3COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH; octan etylu rozpada się na kwas octowy i alkohol etylowy), reakcja hydrolizy estrów jest katalizowana przez jony OH-, i nieco słabiej przez jony H+

Definicja Halogenki:
Co to jest nazwa ogólna grupy związków, połączeń z fluorowcami (najczęściej metali hydroliza.
Definicja Heksozy:
Co to jest proste cukry, zawierające 6 atomów węgla w łańcuchu hydroliza.
Definicja Homogenizacja:
Co to jest wytwarzanie jednolitej (homo.. ), trwałej mieszaniny składników nie mieszających się ze sobą w normalnych warunkach hydroliza.
Definicja Homologi:
Co to jest tego samego szeregu homologicznego , tzn. takie, których budowa różni się stałą grupą (najpopularniejsza -CH2 -). Homologi mają najczęściej podobne właściwości chemiczne i fizyczne, zmieniające się hydroliza.

Czym jest hydroliza znaczenie w Słownik chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: