Słownik fermentacja co to znaczy.
Definicja fermentacja. Co to jest wytwarzanych przez drobnoustroje (fermentacja alkoholowa, mlekowa.

Czy przydatne?

Definicja Fermentacja

Co to znaczy FERMENTACJA: reakcja biochemiczna zachodząca pod wpływem enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje (fermentacja alkoholowa, mlekowa, octowa, ...), przetwarzane są w ten sposób głównie cukry

Definicja Faza:
Co to jest kilkuskładnikowa część układu, oddzielona od innych części wyraźną granicą faz i charakteryzowana właściwościami termodynamicznymi. Np. nasycony roztwór substancji stałej w zamkniętym naczyniu fermentacja.
Definicja Formalina:
Co to jest 40% wodny roztwór formaldehydu, służy do konserwacji preparatów białkowych fermentacja.
Definicja Fluorescencja:
Co to jest zjawisko natychmiastowego wypromieniowania pochłoniętej energii, fotoluminescencja. Patrz też fosforescencja fermentacja.
Definicja Fenoloftaleina:
Co to jest substancja organiczna o charakterze fenolu, bezbarwna w roztworach o pH<9; w roztworach zasadowych następuje dysocjacja grupy fenolowej i powstanie ugrupowania chinoidowego, pochłaniającego fermentacja.

Czym jest fermentacja znaczenie w Słownik chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: