Słownik encyklopedia całus cackać co to znaczy.
NAJLEPSZY Całus, Cackać, Car, Cacanka, Całkiem, Caleć, Calić, Calizna, Całość, Cacko, Całować.

Co to znaczy: wyraz i słowo na C

 • Co znaczy Całun Definicja okrywającej coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny co to jest.
 • Co znaczy Całka Definicja pierwotna względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w definicja.
 • Co znaczy Całować Definicja ‘pozdrawiać’ (scs. cĕlъ ‘zdrów’); 2. ‘dotykać ustami na znak czci, miłości, uszanowania’; od XV w.; ogsłow. (por. np. czes. celovali co znaczy.
 • Co znaczy Cacko Definicja 2. dawniej ‘nagroda w zapasach, gonitwach’; od XVIII w.; prawdopodobnie utworzone od stpol. czakać ‘czekać’ (XIV w.) w znaczeniu ‘czekany słownik.
 • Co znaczy Całość Definicja 1. ‘komplet, ogół części’; 2. ‘liczba całkowita w liczbie mieszanej’; 3. stpol. ‘zdrowie’, np. każdy dba o swoją całość; od XV w znaczenie.
 • Co znaczy Calizna Definicja 1. ‘ugór, ziemia twarda’ (XVI w.); 2. ‘fundament, grunt’ (XX w czym jest.
 • Co znaczy Calić Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w co oznacza.
 • Co znaczy Caleć Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w krzyżówka.
 • Co znaczy Całkiem Definicja całkowicie, doszczętnie; w całości, cało’;2. dawniej też ‘w całości, w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym’; utworzony od dawnego najlepszy.
 • Co znaczy Cacanka Definicja przyjemnego’; 2. ‘obietnica niepoważna, na której spełnienie nie można liczyć’; 3. dawniej (XVIII w.) ‘pieszczoty, przymilania’ przykłady.
 • Co znaczy Car Definicja i wschsłow. w przeciwieństwie do zachsłow. cĕsarь (por. czes. car, ros carь, ukr. car, sch. cär, bułg. car); w XVI w. w postaci carz encyklopedia.
 • Co znaczy Cackać Definicja delikatnie, pieszczotliwie (jak z cackiem)’; 2. ‘pieścić, bawić’; 3. ‘poświęcać wiele czasu na wykonanie czegoś, marudzić’; słowa po raz jak działa.
 • Co znaczy Całus Definicja od XVIII w czy jest.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo NAJLEPSZY Całus, Cackać, Car, Cacanka, Całkiem, Caleć, Calić, Calizna, Całość, Cacko, Całować, Całka, Całun co oznacza.

Wyraz Encyklopedia Całus, Cackać, Car, Cacanka, Całkiem, Caleć, Calić, Calizna co to jest.