Słownik całun calizna calić caleć co to znaczy.
Całun, Car, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka, Całkiem, Całować, Całka, Całość, Całus.

Co to znaczy: wyraz i słowo na C

 • Co znaczy Całus Definicja od XVIII w co to jest.
 • Co znaczy Całość Definicja 1. ‘komplet, ogół części’; 2. ‘liczba całkowita w liczbie mieszanej’; 3. stpol. ‘zdrowie’, np. każdy dba o swoją całość; od XV w definicja.
 • Co znaczy Całka Definicja pierwotna względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w co znaczy.
 • Co znaczy Całować Definicja ‘pozdrawiać’ (scs. cĕlъ ‘zdrów’); 2. ‘dotykać ustami na znak czci, miłości, uszanowania’; od XV w.; ogsłow. (por. np. czes. celovali słownik.
 • Co znaczy Całkiem Definicja całkowicie, doszczętnie; w całości, cało’;2. dawniej też ‘w całości, w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym’; utworzony od dawnego znaczenie.
 • Co znaczy Cacanka Definicja przyjemnego’; 2. ‘obietnica niepoważna, na której spełnienie nie można liczyć’; 3. dawniej (XVIII w.) ‘pieszczoty, przymilania’ czym jest.
 • Co znaczy Cackać Definicja delikatnie, pieszczotliwie (jak z cackiem)’; 2. ‘pieścić, bawić’; 3. ‘poświęcać wiele czasu na wykonanie czegoś, marudzić’; słowa po raz co to jest.
 • Co znaczy Cacko Definicja 2. dawniej ‘nagroda w zapasach, gonitwach’; od XVIII w.; prawdopodobnie utworzone od stpol. czakać ‘czekać’ (XIV w.) w znaczeniu ‘czekany definicja.
 • Co znaczy Caleć Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w co znaczy.
 • Co znaczy Calić Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w słownik.
 • Co znaczy Calizna Definicja 1. ‘ugór, ziemia twarda’ (XVI w.); 2. ‘fundament, grunt’ (XX w znaczenie.
 • Co znaczy Car Definicja i wschsłow. w przeciwieństwie do zachsłow. cĕsarь (por. czes. car, ros carь, ukr. car, sch. cär, bułg. car); w XVI w. w postaci carz czym jest.
 • Co znaczy Całun Definicja okrywającej coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny co to jest.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Całun, Car, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka, Całkiem, Całować, Całka, Całość, Całus co oznacza.

Wyraz Całun, Car, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka co to jest.