całun calizna calić caleć co to znaczy
Całun, Car, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka, Całkiem, Całować, Całka, Całość, Całus.

Co to znaczy: wyraz i słowo na C

 • Co znaczy całus Definicja od XVIII w
 • Co znaczy całość Definicja 1. ‘komplet, ogół części’; 2. ‘liczba całkowita w liczbie mieszanej’; 3. stpol. ‘zdrowie’, np. każdy dba o swoją całość; od XV w
 • Co znaczy całka Definicja względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w
 • Co znaczy całować Definicja ‘zdrów’); 2. ‘dotykać ustami na znak czci, miłości, uszanowania’; od XV w.; ogsłow. (por. np. czes. celovali też‘goić, uzdrawiać’; ‘scalać’
 • Co znaczy całkiem Definicja doszczętnie; w całości, cało’;2. dawniej też ‘w całości, w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym’; utworzony od dawnego dialektycznego słowa
 • Co znaczy Cacanka Definicja ‘obietnica niepoważna, na której spełnienie nie można liczyć’; 3. dawniej (XVIII w.) ‘pieszczoty, przymilania’. Pochodzenie: Od XVIII w
 • Co znaczy cackać Definicja pieszczotliwie (jak z cackiem)’; 2. ‘pieścić, bawić’; 3. ‘poświęcać wiele czasu na wykonanie czegoś, marudzić’; słowa po raz pierwszy użył
 • Co znaczy cacko Definicja ‘nagroda w zapasach, gonitwach’; od XVIII w.; prawdopodobnie utworzone od stpol. czakać ‘czekać’ (XIV w.) w znaczeniu ‘czekany podarek’ na
 • Co znaczy caleć Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w
 • Co znaczy calić Definicja ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w
 • Co znaczy calizna Definicja 1. ‘ugór, ziemia twarda’ (XVI w.); 2. ‘fundament, grunt’ (XX w
 • Co znaczy car Definicja przeciwieństwie do zachsłow. cĕsarь (por. czes. car, ros carь, ukr. car, sch. cär, bułg. car); w XVI w. w postaci carz
 • Co znaczy całun Definicja coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny, katafalku’

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Całun, Car, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka, Całkiem, Całować, Całka, Całość, Całus co oznacza.

Wyraz Całun, Car, Calizna, Calić, Caleć, Cacko, Cackać, Cacanka co to jest.