Słownik cacanka co to znaczy.
Co to jest Cacanka pisownia. Jak się piszę 1. ‘coś miłego, przyjemnego’; 2. ‘obietnica niepoważna.

Czy przydatne?

Definicja Cacanka

Co oznacza Cacanka: 1. ‘coś miłego, przyjemnego’; 2. ‘obietnica niepoważna, na której spełnienie nie można liczyć’; 3. dawniej (XVIII w.) ‘pieszczoty, przymilania’. Pochodzenie: Od XVIII w.; słowo utworzone od cacany ‘ładniutki, milutki’ (pochodzącego od dawniejszego czasownika cacać ‘mówić komuś caca, pochwalać kogoś,zwłaszcza dziecko’); wyraz pochodzenia dziecięcego złożony z podwojonej sylaby (podobnie jak mama, baba itp.); podobnie w in. językach słow.: por.ukr. cjacjánka ‘rzecz miła, przyjemna’ oraz białorus. cacánka ‘ts.’. Pierwotna postać Dialektalnie występowało śląskie ciacianka ‘gatunek gruszek’; słowo stosowane także w wyrażeniu frazeologicznym zachcianki-ciacianki. Obecna postać Dziś w wyrażeniu obiecanki-cacanki, a sporadycznie w wyrażeniu cacany. Ciekawostki W literaturze XIX i na początku XX w. istniała moda na określenie cacany (można ją zaobserwować w dziełach Józefa Ignacego Kraszewskiego, Michała Bałuckiego, Bolesława Prusa i Gabrieli Zapolskiej)..

Znaczenie Cacanka w języku polskim. Jak się pisze CACANKA pisownia.

Definicja Całun:
Co to jest tkaniny okrywającej coś’; także przenośnie, np. całun śniegu; 2. ‘rodzaj kapy do przykrycia łoża’; 3. ‘kir, tkanina do przykrywania zwłok, trumny, katafalku’; 4. dawniej również ‘gruba odzież mnisza cacanka co znaczy.
Definicja Caleć:
Co to jest ‘ochraniać, zachować w całości’; formy występowały w XVII w cacanka krzyżówka.
Definicja Całka:
Co to jest 1. w matematyce ‘funkcja pierwotna względem funkcji pochodnej lub różniczki’; 2. ‘proste, wiejskie jadło, zwłaszcza suszona rzepa’; od XVII w cacanka co to jest.
Definicja Całkiem:
Co to jest ‘zupełnie, całkowicie, doszczętnie; w całości, cało’;2. dawniej też ‘w całości, w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym’; utworzony od dawnego dialektycznego słowa całki; podobnie czes. celkem ‘razem cacanka słownik.

Czym jest Cacanka znaczenie w Pisownia C .

  • Dodano:
  • Autor: