wdziać wdać wczoraj wciąć co to znaczy
Wdziać, Wdać (Się), Wczoraj, Wciąć, Wałbrzych, Wąski, Warzywo, Warszawa, Walny, Walnąć, Walić, Walać.

Co to znaczy: wyraz i słowo na W

 • Co znaczy walać Definicja 2. stpol. wyrażenie śmiech walać ‘wyśmiewać się, drwić, szydzić’; 3. w XVII w. walać się ‘zataczać się’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *
 • Co znaczy Walić Definicja ‘powodować rozpadanie, upadek czegoś, burzyć, przewracać’; 3. ‘rzucać, sypać z siłą, w dużej ilości’. Pochodzenie: Od XVI w., jednak
 • Co znaczy walnąć Definicja forma jednokrotna
 • Co znaczy walny Definicja powszechny’; 2. ‘mający wielkie znaczenie, decydujący, rozstrzygający’; 3. dawniej (XVI w.) ‘dzielny, tęgi’; od XIV w
 • Co znaczy Warszawa Definicja W średniowieczu (XIV-XV w.) miała zróżnicowane brzmienia: Warszewa, Warszowa, Varschewia, Warschouia. Została utworzona od nazwy osobowej
 • Co znaczy warzywo Definicja stpol. w znaczeniu ‘potrawa, strawa (gotowana)’
 • Co znaczy wąski Definicja < psłow. *ązъkъ ‘wąski, ciasny’ utworzonego od pierwotnego psłow. przymiotnika *ązъ ‘ts.’; podstawą pie. przymiotnik *anģh-ū- ‘wąski’
 • Co znaczy Wałbrzych Definicja średniowieczu w formie Waldenburg (także w postaciach Waldenberc w 1305 i w 1372 r. oraz Waldenburgk w 1402 r.), co oznaczało teren
 • Co znaczy wciąć Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy wczoraj Definicja < psłow. *vьčera ‘(poprzednim) wieczorem’ > ‘poprzedniego dnia’; przysłówek ten miał dawniej (od XIV w.) formę wczora
 • Co znaczy wdać (się) Definicja czasownik przedrostkowy
 • Co znaczy wdziać Definicja czasownik przedrostkowy

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Wdziać, Wdać (Się), Wczoraj, Wciąć, Wałbrzych, Wąski, Warzywo, Warszawa, Walny, Walnąć, Walić, Walać co oznacza.

Wyraz Wdziać, Wdać (Się), Wczoraj, Wciąć, Wałbrzych, Wąski co to jest.