Słownik rajca raić radło radzić co to znaczy.
Rajca, Raj, Raić, Radło, Radzić, Radzać, Radzać, Radować Się, Radosny, Radość, Radny, Rada, Rad.

Co to znaczy: wyraz i słowo na R

 • Co znaczy Rabiać Definicja forma wielokrotna rabiać w czasownikach przedrostkowych, np.: dorabiać, nadrabiać, zarabiać co to jest.
 • Co znaczy Rachować Definicja stpol. rachować się ‘uzgadniać wysokość zapłaty’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. rechen ‘liczyć, rachować, obliczać’ ze definicja.
 • Co znaczy Rachuba Definicja ‘liczenie, obliczanie, sposób liczenia’; od XV w.; utworzone odpol. słowa rachunek lub jego niem. wzorca co znaczy.
 • Co znaczy Rachunek Definicja stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’ słownik.
 • Co znaczy Raczej Definicja mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’ znaczenie.
 • Co znaczy Rączka Definicja zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’ czym jest.
 • Co znaczy Rączy Definicja 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach)’; od XIV w.; utworzony od psłow. *rą/ęčъ (< *rą/ęk-jъ) < *rą/ęka co to jest.
 • Co znaczy Rad Definicja ucieszony, uszczęśliwiony’; 2. ‘chętny, skłonny, gotów’; 3. stpol. ‘chętnie, z ochotą, z własnej woli coś czyniący’; 4. w funkcji definicja.
 • Co znaczy Rada Definicja obradujące, instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł co znaczy.
 • Co znaczy Radny Definicja 1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’ słownik.
 • Co znaczy Radość Definicja wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od znaczenie.
 • Co znaczy Radosny Definicja w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen czym jest.
 • Co znaczy Się Radować Definicja ‘cieszyć (się)’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radovati ‘sprawiać radość, cieszyć’, *radovati sę ‘cieszyć się, odczuwać radość’ – co to jest.
 • Co znaczy Radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych: doradzać, naradzać się, obradować ( --> obrady definicja.
 • Co znaczy Radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się co znaczy.
 • Co znaczy Radzić Definicja naradzać się’; 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać słownik.
 • Co znaczy Radło Definicja narzędzie do orania’; 2. nowsze ‘rodzaj pługa do obsypywania roślin’; 3. dialektalnie też ‘konar drzewa’; 4. stpol. (od XIII w.) w znaczenie.
 • Co znaczy Raić Definicja 2. ‘rekomendować; swatać’; 3. stpol. (XV w.) ‘polecić, nastręczyć’; od XVI w.; w XV w. postać z przedrostkiem: naraić czym jest.
 • Co znaczy Raj Definicja ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow co to jest.
 • Co znaczy Rajca Definicja w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca definicja.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Rajca, Raj, Raić, Radło, Radzić, Radzać, Radzać, Radować Się, Radosny, Radość, Radny, Rada, Rad, Rączy, Rączka, Raczej, Rachunek, Rachuba, Rachować, Rabiać co oznacza.

Wyraz Rajca, Raj, Raić, Radło, Radzić, Radzać, Radzać, Radować co to jest.