Słownik raczej radować krzyżówka co to znaczy.
Raić co znaczy rączy krzyżówka radzać co to jest Rada słownik radny czym jest rachunek co oznacza.

Co to znaczy: wyraz i słowo na R

 • Co znaczy Raczej Definicja mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’ co znaczy.
 • Co znaczy Się Radować Definicja ‘cieszyć (się)’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radovati ‘sprawiać radość, cieszyć’, *radovati sę ‘cieszyć się, odczuwać radość’ – krzyżówka.
 • Co znaczy Radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się co to jest.
 • Co znaczy Radosny Definicja w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen słownik.
 • Co znaczy Rachuba Definicja ‘liczenie, obliczanie, sposób liczenia’; od XV w.; utworzone odpol. słowa rachunek lub jego niem. wzorca czym jest.
 • Co znaczy Rajca Definicja w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca co oznacza.
 • Co znaczy Raj Definicja ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow tłumaczenie.
 • Co znaczy Radło Definicja narzędzie do orania’; 2. nowsze ‘rodzaj pługa do obsypywania roślin’; 3. dialektalnie też ‘konar drzewa’; 4. stpol. (od XIII w.) w przykłady.
 • Co znaczy Rachować Definicja stpol. rachować się ‘uzgadniać wysokość zapłaty’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. rechen ‘liczyć, rachować, obliczać’ ze definicja.
 • Co znaczy Radość Definicja wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od encyklopedia.
 • Co znaczy Radzić Definicja naradzać się’; 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać jak działa.
 • Co znaczy Rad Definicja ucieszony, uszczęśliwiony’; 2. ‘chętny, skłonny, gotów’; 3. stpol. ‘chętnie, z ochotą, z własnej woli coś czyniący’; 4. w funkcji czy jest.
 • Co znaczy Rabiać Definicja forma wielokrotna rabiać w czasownikach przedrostkowych, np.: dorabiać, nadrabiać, zarabiać pojęcie.
 • Co znaczy Rączka Definicja zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’ wyjaśnienie.
 • Co znaczy Rachunek Definicja stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’ opis.
 • Co znaczy Radny Definicja 1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’ informacje.
 • Co znaczy Rada Definicja obradujące, instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł znaczenie.
 • Co znaczy Radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych: doradzać, naradzać się, obradować ( --> obrady co znaczy.
 • Co znaczy Rączy Definicja 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach)’; od XIV w.; utworzony od psłow. *rą/ęčъ (< *rą/ęk-jъ) < *rą/ęka krzyżówka.
 • Co znaczy Raić Definicja 2. ‘rekomendować; swatać’; 3. stpol. (XV w.) ‘polecić, nastręczyć’; od XVI w.; w XV w. postać z przedrostkiem: naraić co to jest.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Raić co znaczy rączy krzyżówka radzać co to jest Rada słownik radny czym jest rachunek co oznacza rączka tłumaczenie rabiać przykłady Rad definicja radzić. co oznacza.

Wyraz Raczej co znaczy radować się krzyżówka radzać co to jest radosny co to jest.