rajca raić radło radzić co to znaczy
Rajca, Raj, Raić, Radło, Radzić, Radzać, Radzać, Radować Się, Radosny, Radość, Radny, Rada, Rad.

Co to znaczy: wyraz i słowo na R

 • Co znaczy rabiać Definicja forma wielokrotna rabiać w czasownikach przedrostkowych, np.: dorabiać, nadrabiać, zarabiać
 • Co znaczy Rachować Definicja rachować się ‘uzgadniać wysokość zapłaty’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. rechen ‘liczyć, rachować, obliczać’ ze zmianą
 • Co znaczy rachuba Definicja ‘liczenie, obliczanie, sposób liczenia’; od XV w.; utworzone odpol. słowa rachunek lub jego niem. wzorca
 • Co znaczy rachunek Definicja stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’
 • Co znaczy raczej Definicja ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’, która była formą
 • Co znaczy rączka Definicja zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’
 • Co znaczy rączy Definicja 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach)’; od XIV w.; utworzony od psłow. *rą/ęčъ (< *rą/ęk-jъ) < *rą/ęka
 • Co znaczy Rad Definicja uszczęśliwiony’; 2. ‘chętny, skłonny, gotów’; 3. stpol. ‘chętnie, z ochotą, z własnej woli coś czyniący’; 4. w funkcji przysłówka ‘łatwo
 • Co znaczy Rada Definicja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł, postanowienie’; 4. ‘obrady, narada’
 • Co znaczy radny Definicja 1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’
 • Co znaczy radość Definicja cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ
 • Co znaczy radosny Definicja w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen
 • Co znaczy radować się Definicja ’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radovati ‘sprawiać radość, cieszyć’, *radovati sę ‘cieszyć się, odczuwać radość’ – czasowniki
 • Co znaczy radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych: doradzać, naradzać się, obradować ( --> obrady
 • Co znaczy radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się
 • Co znaczy radzić Definicja 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać sobie radę’; od
 • Co znaczy radło Definicja orania’; 2. nowsze ‘rodzaj pługa do obsypywania roślin’; 3. dialektalnie też ‘konar drzewa’; 4. stpol. (od XIII w.) w specjalnym znaczeniu
 • Co znaczy raić Definicja ‘rekomendować; swatać’; 3. stpol. (XV w.) ‘polecić, nastręczyć’; od XVI w.; w XV w. postać z przedrostkiem: naraić
 • Co znaczy Raj Definicja przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow. *rajь
 • Co znaczy rajca Definicja radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca ‘członek rady

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Rajca, Raj, Raić, Radło, Radzić, Radzać, Radzać, Radować Się, Radosny, Radość, Radny, Rada, Rad, Rączy, Rączka, Raczej, Rachunek, Rachuba, Rachować, Rabiać co oznacza.

Wyraz Rajca, Raj, Raić, Radło, Radzić, Radzać, Radzać, Radować co to jest.