Słownik encyklopedia rada radzać co to znaczy.
CO ZNACZY Rad, Rada, Radzać, Rachować, Raj, Radość, Radosny, Radny, Radzać, Rachuba, Radować Się.

Co to znaczy: wyraz i słowo na R

 • Co znaczy Rączka Definicja zdrobnienie; także w znaczeniu ‘uchwyt, rękojeść’ co to jest.
 • Co znaczy Raić Definicja 2. ‘rekomendować; swatać’; 3. stpol. (XV w.) ‘polecić, nastręczyć’; od XVI w.; w XV w. postać z przedrostkiem: naraić definicja.
 • Co znaczy Rabiać Definicja forma wielokrotna rabiać w czasownikach przedrostkowych, np.: dorabiać, nadrabiać, zarabiać co znaczy.
 • Co znaczy Rachunek Definicja stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’ słownik.
 • Co znaczy Rajca Definicja w postaci radca ‘urzędnik odpowiedzialny za określony dział’; w stpol. w formach radca, radźca, radźsa, rajdźca, rajdca oraz rajca znaczenie.
 • Co znaczy Radzić Definicja naradzać się’; 2. ‘udzielać rad, porad, doradzać, zalecać’; 3. ‘szukać sposobu, rady’; 4. radzić sobie ‘znajdować na coś sposób, dawać czym jest.
 • Co znaczy Rączy Definicja 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach)’; od XIV w.; utworzony od psłow. *rą/ęčъ (< *rą/ęk-jъ) < *rą/ęka co oznacza.
 • Co znaczy Radło Definicja narzędzie do orania’; 2. nowsze ‘rodzaj pługa do obsypywania roślin’; 3. dialektalnie też ‘konar drzewa’; 4. stpol. (od XIII w.) w krzyżówka.
 • Co znaczy Raczej Definicja mówiąc’; 2. ‘lepiej, słuszniej, chętniej’; od XVI w.; utworzone z wcześniejszej (od XV w.) postaci radszej ‘ściśle mówiąc, właściwie’ najlepszy.
 • Co znaczy Się Radować Definicja ‘cieszyć (się)’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radovati ‘sprawiać radość, cieszyć’, *radovati sę ‘cieszyć się, odczuwać radość’ – przykłady.
 • Co znaczy Rachuba Definicja ‘liczenie, obliczanie, sposób liczenia’; od XV w.; utworzone odpol. słowa rachunek lub jego niem. wzorca encyklopedia.
 • Co znaczy Radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych, np. odradzać, wyradzać się jak działa.
 • Co znaczy Radny Definicja 1. ‘członek rady’; 2. stpol. (XV w.) ‘roztropny, mądry, rozważny’ czy jest.
 • Co znaczy Radosny Definicja w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen pojęcie.
 • Co znaczy Radość Definicja wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od wyjaśnienie.
 • Co znaczy Raj Definicja ‘niebo, miejsce przebywania świętych, sprawiedliwych dusz po śmierci’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. raj, ros. raj) < psłow opis.
 • Co znaczy Rachować Definicja stpol. rachować się ‘uzgadniać wysokość zapłaty’. Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze śrniem. rechen ‘liczyć, rachować, obliczać’ ze informacje.
 • Co znaczy Radzać Definicja forma wielokrotna -radzać w czasownikach przedrostkowych: doradzać, naradzać się, obradować ( --> obrady co to jest.
 • Co znaczy Rada Definicja obradujące, instytucja doradcza lub decydująca w pewnych sprawach’; 2. ‘to, co się doradza, porada’; 3. stpol. ‘myśl, zamysł definicja.
 • Co znaczy Rad Definicja ucieszony, uszczęśliwiony’; 2. ‘chętny, skłonny, gotów’; 3. stpol. ‘chętnie, z ochotą, z własnej woli coś czyniący’; 4. w funkcji co znaczy.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo CO ZNACZY Rad, Rada, Radzać, Rachować, Raj, Radość, Radosny, Radny, Radzać, Rachuba, Radować Się, Raczej, Radło, Rączy, Radzić, Rajca, Rachunek, Rabiać, Raić, Rączka co oznacza.

Wyraz Encyklopedia Rad, Rada, Radzać, Rachować, Raj, Radość, Radosny, Radny co to jest.