Słownik pająk padalec krzyżówka palec co to znaczy.
Pachnieć co znaczy paluszek krzyżówka padlina co to jest paluch słownik padać czym jest Pacierz co.

Co to znaczy: wyraz i słowo na P

 • Co znaczy Pająk Definicja ośmiu odnóżach, żywiące się owadami łapanymi w robione przez siebie sieci’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. pavouk, ros. paúk) < co znaczy.
 • Co znaczy Padalec Definicja 2. stpol. też ‘żmija rogata’; od XV w.; słowo utworzone od imiesłowu czasownika padać w postaci padały ‘taki, który pada, upada’ krzyżówka.
 • Co znaczy Palec Definicja podłużnych członków będących zakończeniem dłoni lub stopy człowieka’; 2. ‘zakończenie kończyny u zwierząt’; 3. ‘część rękawiczki okrywająca co to jest.
 • Co znaczy Pąk Definicja lub kwiatu’; od XV w.; zachsłow. *pąk – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *pękati ‘puszczać liście, rozwijać się’; w stpol. występowała słownik.
 • Co znaczy Palić Definicja podtrzymywać ogień w celu ogrzania wnętrza, gotowania, oświetlenia itp.’; 2. ‘włączać urządzenie będące źródłem światła’; 3. ‘niszczyć coś czym jest.
 • Co znaczy Palać Definicja forma wielokrotna -palać w czasownikach przedrostkowych, np. nadpalać, spalać, zapalać co oznacza.
 • Co znaczy Pacierz Definicja modlitw’; 2. ‘koralik; różaniec, sznur korali’ (XVI w.). Pochodzenie: Od XIV w.; zapożyczenie ze stczes. pateř ‘modlitwa Ojcze nasz tłumaczenie.
 • Co znaczy Padać Definicja forma wielokrotna padać --> napadać, odpadać, spadać, wypadać przykłady.
 • Co znaczy Paluch Definicja zgrubienie definicja.
 • Co znaczy Padlina Definicja zdechłego zwierzęcia’; od XVIII w.; utworzone odpadły ‘zdechły’ (w stpol. też ‘upadły’) – pierwotnego imiesłowu od czasownika paść encyklopedia.
 • Co znaczy Paluszek Definicja zdrobnienie jak działa.
 • Co znaczy Pachnieć Definicja Pochodzenie: Od XIX w.; ogsłow. (por. czes. pachnout ‘śmierdzieć, cuchnąć; pachnieć’, ros. páchnuť ‘pachnieć’, ukr. páchnúty ‘powiać czy jest.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Pachnieć co znaczy paluszek krzyżówka padlina co to jest paluch słownik padać czym jest Pacierz co oznacza palać tłumaczenie Palić przykłady pąk definicja. co oznacza.

Wyraz Pająk co znaczy padalec krzyżówka Palec co to jest pąk słownik Palić co to jest.