Słownik lala zwykle lalka latywać co to znaczy.
ZNACZENIE Lala (Zwykle Lalka), Lec, Ląc Się, Latywać, Latawica, Lądować, Latawiec, Lecie, Lato, Ląd.

Co to znaczy: wyraz i słowo na L

 • Co znaczy Latać Definicja powietrzu, fruwać’; 2. przenośnie ‘szybko się poruszać, biegać’; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. létat, ros. letáť) < psłow. *lětati ‘latać’ co to jest.
 • Co znaczy Lecz Definicja stpol. też ‘jak tylko, chyba tylko; choć, chociaż’. Pochodzenie: Od XV w.; pochodzi od zachsłow. *lěče lub *leče ‘tylko jeżeli, tylko gdy definicja.
 • Co znaczy Lać Definicja płynie, cieknie’; 2. ‘ciec obficie, strumieniem; padać obficie (o deszczu)’; 3. ‘podlewać przedmioty’; 4. potocznie i dialektalnie ‘bić co znaczy.
 • Co znaczy Las Definicja drzew – zwykle zarówno liściastych, iglastych, jaki mieszanych, silva’; 2. przenośnie ‘wielka ilość przedmiotów, zwłaszcza wysokich słownik.
 • Co znaczy Lecieć Definicja powietrzu, fruwać’; 2. ‘szybko biec’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (czes. letět, ros. letěť) < psłow. *letěti ‘unosić się w powietrzu’ znaczenie.
 • Co znaczy Latorośl Definicja od XV w.; patrz ROSNĄĆ czym jest.
 • Co znaczy Ląd Definicja stały obszar kuli ziemskiej, kontynent’. Pochodzenie: Od XVI w.; zapożyczenie ze śrniem. lant, landes ‘ląd, ziemia; kraj rodzinny’ co oznacza.
 • Co znaczy Lato Definicja roku’; 2. ‘rok’; 3. ‘wiek ludzkiego życia’ (liczba mnoga lata). Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. leto, ros. leto) < psłow. *lěto krzyżówka.
 • Co znaczy Lecie Definicja w złożeniach typu dziesięciolecie, stulecie, tysiąclecie najlepszy.
 • Co znaczy Latawiec Definicja 1. ‘zabawka puszczana na sznurku, latająca na wietrze’; 2. dawniej ‘istota, przedmiot unoszące się w powietrzu’ przykłady.
 • Co znaczy Lądować Definicja 1. ‘przybić do brzegu’ (od XVI w.); 2. współcześnie też ‘osiadać samolotem na ziemi’ encyklopedia.
 • Co znaczy Latawica Definicja ‘kobieta uganiająca się za rozrywkami’ jak działa.
 • Co znaczy Latywać Definicja forma wielokrotna -latywać w czasownikach przedrostkowych: dolatywać, nalatywać, odlatywać czy jest.
 • Co znaczy Się Ląc Definicja rodzić się’; 2. dawniej ‘gnieździć się, przebywać,żyć (o zwierzętach)’; od XVI w., chociaż niektóre czasowniki przedrostkowe występowały pojęcie.
 • Co znaczy Lec Definicja rozciągnąć się na czymś’; 2. ‘polec, stracić życie, zginąć’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. < psłow. *legti, *legę ‘rozpocząć leżenie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Lalka Zwykle Lala Definicja mająca miniaturową postać ludzką; kukiełka; marionetka’; 2. przenośnie ‘osoba ładna, strojna, ale ograniczona i próżna’; 3. dialektalne opis.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo ZNACZENIE Lala (Zwykle Lalka), Lec, Ląc Się, Latywać, Latawica, Lądować, Latawiec, Lecie, Lato, Ląd, Latorośl, Lecieć, Las, Lać, Lecz, Latać co oznacza.

Wyraz Co oznacza Lala (Zwykle Lalka), Lec, Ląc Się, Latywać, Latawica co to jest.