darzyć darować darmo daremny co to znaczy
Darzyć, Darować, Darmo, Daremny, Dar, Danina, Dań, Daleki, Dal, Dachówka, Dach, Dąć, Dać, Dąb.

Co to znaczy: wyraz i słowo na D

 • Co znaczy dąb Definicja dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ
 • Co znaczy Dać Definicja ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < psłow. *dati
 • Co znaczy Dąć Definicja dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też ‘przeć (przy
 • Co znaczy Dach Definicja początkowo w odniesieniu do dachu krytego dachówką w przeciwstawieniu do krytego słomą – strzecha). Pochodzenie: Od XV w.; zapożyczenie ze
 • Co znaczy dachówka Definicja od 1440 r
 • Co znaczy Dal Definicja oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [< dōljā]‘wielkie
 • Co znaczy daleki Definicja sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy – dalej; od XIV
 • Co znaczy dań Definicja 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za dzierżawę; podatek’ (od
 • Co znaczy danina Definicja w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż. danina ‘nadanie
 • Co znaczy dar Definicja upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe)otrzymane od Boga’
 • Co znaczy daremny Definicja dawniej ‘bezpłatny,dany za darmo’; od XV w.; płnsłow. < psłow. *darьmьnъ ‘dawany lub otrzymany w darze; bezwartościowy, próżny
 • Co znaczy darmo Definicja próżno, niepotrzebnie’;od XIV w.; w językach płnsłow. i w słoweń. < psłow. *darьmo ‘ts.’ –przysłówek od psłow. przymiotnika *darьmъ
 • Co znaczy darować Definicja ‘przebaczać, odpuszczać winę’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *darovati ‘dać, dawać na własność, ofiarować’ – czasownik odrzeczownikowy od *
 • Co znaczy darzyć Definicja ‘szczęścić, zsyłać pomyślność’;od XVI w., ale formy przedrostkowe (nadarzyć, obdarzyć) występowały już w XV w.; ogsłow. < psłow. *dariti

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Darzyć, Darować, Darmo, Daremny, Dar, Danina, Dań, Daleki, Dal, Dachówka, Dach, Dąć, Dać, Dąb co oznacza.

Wyraz Darzyć, Darować, Darmo, Daremny, Dar, Danina, Dań, Daleki co to jest.