Słownik darzyć darować darmo daremny co to znaczy.
Darzyć, Darować, Darmo, Daremny, Dar, Danina, Dań, Daleki, Dal, Dachówka, Dach, Dąć, Dać, Dąb.

Co to znaczy: wyraz i słowo na D

 • Co znaczy Dąb Definicja ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) <.
 • Co znaczy Dać Definicja podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) <.
 • Co znaczy Dąć Definicja ‘wydobywać dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też.
 • Co znaczy Dach Definicja innej budowli’ (początkowo w odniesieniu do dachu krytego dachówką w przeciwstawieniu do krytego słomą – strzecha). Pochodzenie: Od XV w.
 • Co znaczy Dachówka Definicja od 1440 r.
 • Co znaczy Dal Definicja się daleko, w oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [<.
 • Co znaczy Daleki Definicja 2. ‘rozległy, sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy –.
 • Co znaczy Dań Definicja ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za.
 • Co znaczy Danina Definicja nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż.
 • Co znaczy Dar Definicja podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe.
 • Co znaczy Daremny Definicja bezskuteczny’; 2. dawniej ‘bezpłatny,dany za darmo’; od XV w.; płnsłow. < psłow. *darьmьnъ ‘dawany lub otrzymany w darze; bezwartościowy.
 • Co znaczy Darmo Definicja 2. ‘próżno, na próżno, niepotrzebnie’;od XIV w.; w językach płnsłow. i w słoweń. < psłow. *darьmo ‘ts.’ –przysłówek od psłow. przymiotnika.
 • Co znaczy Darować Definicja podarować’; 2. ‘przebaczać, odpuszczać winę’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *darovati ‘dać, dawać na własność, ofiarować’ – czasownik.
 • Co znaczy Darzyć Definicja ofiarowywać’; 2. ‘szczęścić, zsyłać pomyślność’;od XVI w., ale formy przedrostkowe (nadarzyć, obdarzyć) występowały już w XV w.; ogsłow. <.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Darzyć, Darować, Darmo, Daremny, Dar, Danina, Dań, Daleki, Dal, Dachówka, Dach, Dąć, Dać, Dąb co oznacza.

Wyraz Darzyć, Darować, Darmo, Daremny, Dar, Danina, Dań, Daleki co to jest.