Słownik encyklopedia darować darzyć co to znaczy.
CO OZNACZA Dąb, Dań, Darować, Dar, Darzyć, Danina, Dal, Darmo, Dach, Daremny, Daleki, Dachówka, Dąć.

Co to znaczy: wyraz i słowo na D

 • Co znaczy Dać Definicja podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < co to jest.
 • Co znaczy Dąć Definicja ‘wydobywać dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też definicja.
 • Co znaczy Dachówka Definicja od 1440 r co znaczy.
 • Co znaczy Daleki Definicja 2. ‘rozległy, sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy – słownik.
 • Co znaczy Daremny Definicja bezskuteczny’; 2. dawniej ‘bezpłatny,dany za darmo’; od XV w.; płnsłow. < psłow. *darьmьnъ ‘dawany lub otrzymany w darze; bezwartościowy znaczenie.
 • Co znaczy Dach Definicja innej budowli’ (początkowo w odniesieniu do dachu krytego dachówką w przeciwstawieniu do krytego słomą – strzecha). Pochodzenie: Od XV w czym jest.
 • Co znaczy Darmo Definicja 2. ‘próżno, na próżno, niepotrzebnie’;od XIV w.; w językach płnsłow. i w słoweń. < psłow. *darьmo ‘ts.’ –przysłówek od psłow. przymiotnika co oznacza.
 • Co znaczy Dal Definicja się daleko, w oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [< krzyżówka.
 • Co znaczy Danina Definicja nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż najlepszy.
 • Co znaczy Darzyć Definicja ofiarowywać’; 2. ‘szczęścić, zsyłać pomyślność’;od XVI w., ale formy przedrostkowe (nadarzyć, obdarzyć) występowały już w XV w.; ogsłow. < przykłady.
 • Co znaczy Dar Definicja podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe encyklopedia.
 • Co znaczy Darować Definicja podarować’; 2. ‘przebaczać, odpuszczać winę’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *darovati ‘dać, dawać na własność, ofiarować’ – czasownik jak działa.
 • Co znaczy Dań Definicja ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za czy, jest.
 • Co znaczy Dąb Definicja ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < pojęcie.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo CO OZNACZA Dąb, Dań, Darować, Dar, Darzyć, Danina, Dal, Darmo, Dach, Daremny, Daleki, Dachówka, Dąć, Dać co oznacza.

Wyraz Encyklopedia Dąb, Dań, Darować, Dar, Darzyć, Danina, Dal, Darmo, Dach co to jest.