Słownik darzyć krzyżówka daleki co to znaczy.
Dachówka co znaczy Dach krzyżówka dąb co to jest daremny słownik darować czym jest darmo co oznacza.

Co to znaczy: wyraz i słowo na D

 • Co znaczy Dań Definicja ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za co znaczy.
 • Co znaczy Darzyć Definicja ofiarowywać’; 2. ‘szczęścić, zsyłać pomyślność’;od XVI w., ale formy przedrostkowe (nadarzyć, obdarzyć) występowały już w XV w.; ogsłow. < krzyżówka.
 • Co znaczy Dać Definicja podarować, ofiarować, dostarczyć’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dáti, dám; ros datь, dam, ukr. dáty, dam, sch.däti, dām) < co to jest.
 • Co znaczy Daleki Definicja 2. ‘rozległy, sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy – słownik.
 • Co znaczy Dal Definicja się daleko, w oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [< czym jest.
 • Co znaczy Danina Definicja nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż co oznacza.
 • Co znaczy Dar Definicja podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe tłumaczenie.
 • Co znaczy Dąć Definicja ‘wydobywać dźwięk za pomocą dmuchnięcia w instrument dęty’; 3. dawniej ‘stawać się zarozumiałym, zadzierać nosa’; 4. dialektalnie też przykłady.
 • Co znaczy Darmo Definicja 2. ‘próżno, na próżno, niepotrzebnie’;od XIV w.; w językach płnsłow. i w słoweń. < psłow. *darьmo ‘ts.’ –przysłówek od psłow. przymiotnika definicja.
 • Co znaczy Darować Definicja podarować’; 2. ‘przebaczać, odpuszczać winę’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *darovati ‘dać, dawać na własność, ofiarować’ – czasownik encyklopedia.
 • Co znaczy Daremny Definicja bezskuteczny’; 2. dawniej ‘bezpłatny,dany za darmo’; od XV w.; płnsłow. < psłow. *darьmьnъ ‘dawany lub otrzymany w darze; bezwartościowy jak działa.
 • Co znaczy Dąb Definicja ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < czy jest.
 • Co znaczy Dach Definicja innej budowli’ (początkowo w odniesieniu do dachu krytego dachówką w przeciwstawieniu do krytego słomą – strzecha). Pochodzenie: Od XV w pojęcie.
 • Co znaczy Dachówka Definicja od 1440 r wyjaśnienie.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Dachówka co znaczy Dach krzyżówka dąb co to jest daremny słownik darować czym jest darmo co oznacza Dąć tłumaczenie dar przykłady danina definicja Dal. co oznacza.

Wyraz Dań co znaczy darzyć krzyżówka Dać co to jest daleki słownik Dal czym co to jest.