Słownik co to znaczy.
Co to jest Dal pisownia. Jak się piszę 1. ‘przestrzeń ciągnąca się daleko, w oddali’; 2. stpol.

Czy przydatne?

Definicja Dal

Co oznacza Dal: 1. ‘przestrzeń ciągnąca się daleko, w oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [< dōljā]‘wielkie oddalenie, odległość’ – wywodzi się od pie. pierwiastka *del- ‘długi, przedłużać’. Pierwotna postać W XVI w. występowała postać dala ‘odległość w przestrzeni, czasie’; w XV w. istniało wyrażenie przyimkowe na dalą ‘w dal’, a w XVI stuleciu – ‘na przyszłość; na dłuższy czas’; od podstawy dal- w XV w. powstało dalić się ‘oddalaćsię’, dziś stosowany tylko z przedrostkiem w formach oddalić (się), wydalić..

Znaczenie Dal w języku polskim. Jak się pisze DAL pisownia.

Definicja Danina:
Co to jest nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż. danina ‘nadanie lenna’, ukr. danyna ‘podatek; należna część’ dal co znaczy.
Definicja Dar:
Co to jest podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe)otrzymane od Boga’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *darъ ‘ts.’ dal krzyżówka.
Definicja Darować:
Co to jest 1. ‘dawać, ofiarować, podarować’; 2. ‘przebaczać, odpuszczać winę’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *darovati ‘dać, dawać na własność, ofiarować’ – czasownik odrzeczownikowy od *darъ ‘dar’ dal co to jest.
Definicja Dąb:
Co to jest 2. ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ ‘ts.’; pochodzi od pie. *dhū-mbho dal słownik.

Czym jest Dal znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: