Słownik co to znaczy.
Co to jest Dal pisownia. Jak się piszę 1. ‘przestrzeń ciągnąca się daleko, w oddali’; 2. stpol.

Czy przydatne?

Definicja Dal

Co oznacza Dal: 1. ‘przestrzeń ciągnąca się daleko, w oddali’; 2. stpol. ‘odległość’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. dál, ros. daľ, sch. dâlj) < psłow. *daľa [< dōljā]‘wielkie oddalenie, odległość’ – wywodzi się od pie. pierwiastka *del- ‘długi, przedłużać’. Pierwotna postać W XVI w. występowała postać dala ‘odległość w przestrzeni, czasie’; w XV w. istniało wyrażenie przyimkowe na dalą ‘w dal’, a w XVI stuleciu – ‘na przyszłość; na dłuższy czas’; od podstawy dal- w XV w. powstało dalić się ‘oddalaćsię’, dziś stosowany tylko z przedrostkiem w formach oddalić (się), wydalić..

Znaczenie Dal w języku polskim. Jak się pisze DAL pisownia.

Definicja Dąb:
Co to jest 2. ‘drewno dębowe, dębina’; 3. ‘kora dębowa używana do garbowania skór’ (XVI w.); od XIV w.; ogsłow. (por. czes. dub, ros.dub ‘dąb; drzewo’) < psłow. *dąbъ ‘ts.’; pochodzi od pie. *dhū-mbho dal.
Definicja Darzyć:
Co to jest podarunku, ofiarowywać’; 2. ‘szczęścić, zsyłać pomyślność’;od XVI w., ale formy przedrostkowe (nadarzyć, obdarzyć) występowały już w XV w.; ogsłow. < psłow. *dariti ‘dać, dawać w podarunku’– dal.
Definicja Daleki:
Co to jest oddalony’; 2. ‘rozległy, sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy – dalej; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. daleký, ros dal.
Definicja Dar:
Co to jest podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe)otrzymane od Boga’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *darъ ‘ts.’ dal.

Czym jest Dal znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: