Słownik daleki co to znaczy.
Co to jest daleki pisownia. Jak się piszę 1. ‘odległy, oddalony’; 2. ‘rozległy, sięgający na dużą.

Czy przydatne?

Definicja daleki

Co oznacza Daleki: 1. ‘odległy, oddalony’; 2. ‘rozległy, sięgający na dużą odległość’;3. ‘długi’; ‘długo trwający’; 4. ‘odległy od teraźniejszości, dawny; przyszły’;stopień wyższy – dalej; od XIV w.; ogsłow. (por. czes. daleký, ros. dalëkij)< psłow. *daľekъ [< *dōli-oko-] – stopień wyższy: *daľьjъ, daľьši, *daľe.

Znaczenie daleki w języku polskim. Jak się pisze DALEKI pisownia.

Definicja Dań:
Co to jest 2. ‘opłata lenna’; 3. przestarzale ‘dar, podarunek’; 4. dialektalnie dań / dania ‘opłata za mieszkanie, za korzystanie z pastwiska,za dzierżawę; podatek’ (od XIV w.); 5. ‘danina w miodzie’ (XIII daleki.
Definicja Dar:
Co to jest podarunek, upominek, datek’; 2. przenośnie od XVI w. ‘talent, wrodzona zdolność’; 3. dialektalnie też ‘dobra (materialne i duchowe)otrzymane od Boga’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *darъ ‘ts.’ daleki.
Definicja Dachówka:
Co to jest od 1440 r daleki.
Definicja Danina:
Co to jest nadanie, posag’; 2. w XVIII w. wznowione w znaczeniu ‘podatek’; 3. przestarzale ‘nadanie, nadawanie’; od XV w.; płnsłow. (por. górnołuż. danina ‘nadanie lenna’, ukr. danyna ‘podatek; należna część’ daleki.

Czym jest daleki znaczenie w Pisownia D .

  • Dodano:
  • Autor: