Słownik jadać jadowy jądro jagnię co to znaczy.
ENCYKLOPEDIA Jadać, Jad, Jadowy, Jądro, Jagnię, Jabłko, Jabłonka, Jadowity, Ja, Jabłoń, Jąć.

Co to znaczy: wyraz i słowo na J

 • Co znaczy Jadło Definicja ‘pokarm, żywność, pożywienie, jedzenie’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ědlo pierwotnie ‘czynność jedzenia’ > ‘to, co się je, pokarm’ co to jest.
 • Co znaczy Jabłuszko Definicja pieszczotliwie o ‘jabłku’; od XVI w.; zdrobnienie znane tylko w językach zachsłow.; utworzone od *jablo; w XV w. spotykana też forma definicja.
 • Co znaczy Jąć Definicja współcześnie używany tylko w bezokoliczniku i w czasie przeszłym; 2. ~ się ‘zabrać się, wziąć się do czegoś, zacząć coś robić’; 3. stpol co znaczy.
 • Co znaczy Jabłoń Definicja ‘drzewo owocowe Malus’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jabloň, ros. dialektalne jábłonь, literackie jábłonja słownik.
 • Co znaczy Ja Definicja wskazujący na osobę pierwszą (tą, która mówi)’. Pochodzenie: Od XIII w.; ogsłow. (por. czes. já, stczes. też jáz; strus. jazъ/ja, ros. ja znaczenie.
 • Co znaczy Jadowity Definicja od XV w czym jest.
 • Co znaczy Jabłonka Definicja zdrobnienie co oznacza.
 • Co znaczy Jabłko Definicja dialektalnie też ‘jabłoń’; 3. ‘o innych kulistych owocach’; 4. także o ‘niektórych przedmiotach podobnego kształtu’, np. jabłko królewskie krzyżówka.
 • Co znaczy Jagnię Definicja Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jehne, jehnete, ukr. jahnjá, jahnjáty) < psłow.*agnę, *agnęte ‘młoda owca, jagnię’ < psłow najlepszy.
 • Co znaczy Jądro Definicja pestce owocu’; 2. ‘gruczoł płciowy męski’;3. przenośnie ‘wnętrze, środek czegoś’; od XV w.; ogsłow. (np. czes. jádro‘pestka, jądro’ przykłady.
 • Co znaczy Jadowy Definicja od XV w encyklopedia.
 • Co znaczy Jad Definicja wytwarzana przez organizmy żywe’; 2. przenośnie‘złość, wsciekłość, gniew’; od XIV w.; ogsłow. (czes. jed ‘trucizna, jad’, ros. jad jak działa.
 • Co znaczy Jadać Definicja stołować się’; forma wielokrotna; od XV w.;ogsłow. (czes. jidat, ros. edáť, słoweń. jédati) < psłow. *ědati ‘jadać, wielokrotnie jeść’ czy, jest.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo ENCYKLOPEDIA Jadać, Jad, Jadowy, Jądro, Jagnię, Jabłko, Jabłonka, Jadowity, Ja, Jabłoń, Jąć, Jabłuszko, Jadło co oznacza.

Wyraz Definicja Jadać, Jad, Jadowy, Jądro, Jagnię, Jabłko, Jabłonka co to jest.