jagnię jadło jądro jadowy co to znaczy
Jagnię, Jadło, Jądro, Jadowy, Jadowity, Jadać, Jad, Jąć, Jabłuszko, Jabłonka, Jabłoń, Jabłko, Ja.

Co to znaczy: wyraz i słowo na J

 • Co znaczy Ja Definicja pierwszą (tą, która mówi)’. Pochodzenie: Od XIII w.; ogsłow. (por. czes. já, stczes. też jáz; strus. jazъ/ja, ros. ja) < psłow.*azъ / *
 • Co znaczy jabłko Definicja ‘jabłoń’; 3. ‘o innych kulistych owocach’; 4. także o ‘niektórych przedmiotach podobnego kształtu’, np. jabłko królewskie ‘kula złota z
 • Co znaczy Jabłoń Definicja ‘drzewo owocowe Malus’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jabloň, ros. dialektalne jábłonь, literackie jábłonja
 • Co znaczy jabłonka Definicja zdrobnienie
 • Co znaczy jabłuszko Definicja od XVI w.; zdrobnienie znane tylko w językach zachsłow.; utworzone od *jablo; w XV w. spotykana też forma jabłeczko
 • Co znaczy Jąć Definicja używany tylko w bezokoliczniku i w czasie przeszłym; 2. ~ się ‘zabrać się, wziąć się do czegoś, zacząć coś robić’; 3. stpol. ‘wziąć
 • Co znaczy jad Definicja organizmy żywe’; 2. przenośnie‘złość, wsciekłość, gniew’; od XIV w.; ogsłow. (czes. jed ‘trucizna, jad’, ros. jad (dialektalnie ěd / ad
 • Co znaczy jadać Definicja forma wielokrotna; od XV w.;ogsłow. (czes. jidat, ros. edáť, słoweń. jédati) < psłow. *ědati ‘jadać, wielokrotnie jeść’
 • Co znaczy jadowity Definicja od XV w
 • Co znaczy jadowy Definicja od XV w
 • Co znaczy jądro Definicja 2. ‘gruczoł płciowy męski’;3. przenośnie ‘wnętrze, środek czegoś’; od XV w.; ogsłow. (np. czes. jádro‘pestka, jądro’, słoweń. jédro ‘ts.’
 • Co znaczy jadło Definicja ‘pokarm, żywność, pożywienie, jedzenie’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ědlo pierwotnie ‘czynność jedzenia’ > ‘to, co się je, pokarm’
 • Co znaczy Jagnię Definicja ogsłow. (por. czes. jehne, jehnete, ukr. jahnjá, jahnjáty) < psłow.*agnę, *agnęte ‘młoda owca, jagnię’ < psłow. niezachowany rzeczownik *

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Jagnię, Jadło, Jądro, Jadowy, Jadowity, Jadać, Jad, Jąć, Jabłuszko, Jabłonka, Jabłoń, Jabłko, Ja co oznacza.

Wyraz Jagnię, Jadło, Jądro, Jadowy, Jadowity, Jadać, Jad, Jąć co to jest.