Słownik jabłonka jagnię krzyżówka co to znaczy.
Jadowy co znaczy jądro krzyżówka jabłko co to jest jadło słownik Ja czym jest jad co oznacza.

Co to znaczy: wyraz i słowo na J

 • Co znaczy Jabłonka Definicja zdrobnienie co znaczy.
 • Co znaczy Jagnię Definicja Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jehne, jehnete, ukr. jahnjá, jahnjáty) < psłow.*agnę, *agnęte ‘młoda owca, jagnię’ < psłow krzyżówka.
 • Co znaczy Jabłoń Definicja ‘drzewo owocowe Malus’. Pochodzenie: Od XV w.; ogsłow. (por. czes. jabloň, ros. dialektalne jábłonь, literackie jábłonja co to jest.
 • Co znaczy Jadać Definicja stołować się’; forma wielokrotna; od XV w.;ogsłow. (czes. jidat, ros. edáť, słoweń. jédati) < psłow. *ědati ‘jadać, wielokrotnie jeść’ słownik.
 • Co znaczy Jąć Definicja współcześnie używany tylko w bezokoliczniku i w czasie przeszłym; 2. ~ się ‘zabrać się, wziąć się do czegoś, zacząć coś robić’; 3. stpol czym jest.
 • Co znaczy Jadowity Definicja od XV w co oznacza.
 • Co znaczy Jabłuszko Definicja pieszczotliwie o ‘jabłku’; od XVI w.; zdrobnienie znane tylko w językach zachsłow.; utworzone od *jablo; w XV w. spotykana też forma tłumaczenie.
 • Co znaczy Jad Definicja wytwarzana przez organizmy żywe’; 2. przenośnie‘złość, wsciekłość, gniew’; od XIV w.; ogsłow. (czes. jed ‘trucizna, jad’, ros. jad przykłady.
 • Co znaczy Ja Definicja wskazujący na osobę pierwszą (tą, która mówi)’. Pochodzenie: Od XIII w.; ogsłow. (por. czes. já, stczes. też jáz; strus. jazъ/ja, ros. ja definicja.
 • Co znaczy Jadło Definicja ‘pokarm, żywność, pożywienie, jedzenie’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ědlo pierwotnie ‘czynność jedzenia’ > ‘to, co się je, pokarm’ encyklopedia.
 • Co znaczy Jabłko Definicja dialektalnie też ‘jabłoń’; 3. ‘o innych kulistych owocach’; 4. także o ‘niektórych przedmiotach podobnego kształtu’, np. jabłko królewskie jak działa.
 • Co znaczy Jądro Definicja pestce owocu’; 2. ‘gruczoł płciowy męski’;3. przenośnie ‘wnętrze, środek czegoś’; od XV w.; ogsłow. (np. czes. jádro‘pestka, jądro’ czy jest.
 • Co znaczy Jadowy Definicja od XV w pojęcie.

Definicja słowa, wyrazu. Słownik wiedzy i pojęć - co to jest

Co to znaczy w języku polskim? Znaczenie wyrazu. Jak się pisze, poprawna pisownia w języku polskim zgodna z PWN. Definicja i znaczenie słowa.

Słowo Jadowy co znaczy jądro krzyżówka jabłko co to jest jadło słownik Ja czym jest jad co oznacza jabłuszko tłumaczenie jadowity przykłady Jąć definicja jadać. co oznacza.

Wyraz Jabłonka co znaczy Jagnię krzyżówka Jabłoń co to jest jadać słownik co to jest.