Słownik rączy co to znaczy.
Co to jest rączy pisownia. Jak się piszę 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach.

Czy przydatne?

Definicja rączy

Co oznacza Rączy: 1. ‘szybki’; 2. ‘bystry’; 3. ‘zwinny (zwykle o zwierzętach)’; od XIV w.; utworzony od psłow. *rą/ęčъ (< *rą/ęk-jъ) < *rą/ęka.

Znaczenie rączy w języku polskim. Jak się pisze RĄCZY pisownia.

Definicja Rabiać:
Co to jest forma wielokrotna rabiać w czasownikach przedrostkowych, np.: dorabiać, nadrabiać, zarabiać rączy.
Definicja Rachunek:
Co to jest stpol. ‘liczenie, obliczanie’; od ok. 1500 r.; zapożyczenie ze śrniem. – por. śrniem. rech(e)nunge ‘liczenie, rachowanie, obliczanie’ rączy.
Definicja Radosny:
Co to jest w stpol. w XV w. w dzisiejszym znaczeniu tego słowa stosowano postaci radostny oraz radościen rączy.
Definicja Radość:
Co to jest 1. ‘zadowolenie, wesołość’; 2. ‘coś co cieszy’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *radostь ‘zadowolenie, rozradowanie, wesoły nastrój’ – rzeczownik od przymiotnika *radъ rączy.

Czym jest rączy znaczenie w Pisownia R .

  • Dodano:
  • Autor: