Słownik walić co to znaczy.
Co to jest Walić pisownia. Jak się piszę 1. ‘uderzać mocno, stukać’; 2. ‘powodować rozpadanie.

Czy przydatne?

Definicja Walić

Co oznacza Walić: 1. ‘uderzać mocno, stukać’; 2. ‘powodować rozpadanie, upadek czegoś, burzyć, przewracać’; 3. ‘rzucać, sypać z siłą, w dużej ilości’. Pochodzenie: Od XVI w., jednak czasowniki przedrostkowe występowały już od XIV w.; ogsłow. (por. czes. valit ‘toczyć, turlać’, valit se ‘lecieć, spadać; walić, pędzić, gnać’, ros. valiť ‘obalać, zwalać; buchać; sypać, padać’) < psłow. *valiti ‘przewracać, obalać; toczyć’ – ma odpowiedniki w językach germ. (np. stniem. wuolan ‘kopać, ryć’); podstawą jest pie. *uōl-, który jest wariantem pie. pierwiastka *uel- ‘toczyć, zwijać, kręcić’..

Znaczenie Walić w języku polskim. Jak się pisze WALIĆ pisownia.

Definicja Wąski:
Co to jest ‘ciasny, nieszeroki’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ązъkъ ‘wąski, ciasny’ utworzonego od pierwotnego psłow. przymiotnika *ązъ ‘ts.’; podstawą pie. przymiotnik *anģh-ū- ‘wąski’ rozszerzający pie. *anģh walić co to jest.
Definicja Warszawa:
Co to jest w źródłach od XIV w. W średniowieczu (XIV-XV w.) miała zróżnicowane brzmienia: Warszewa, Warszowa, Varschewia, Warschouia. Została utworzona od nazwy osobowej Warsz – formy pochodzącej od imion walić definicja.
Definicja Wczoraj:
Co to jest ‘poprzedniego dnia’; od XVI w.; ogsłow. < psłow. *vьčera ‘(poprzednim) wieczorem’ > ‘poprzedniego dnia’; przysłówek ten miał dawniej (od XIV w.) formę wczora walić co znaczy.
Definicja Walać:
Co to jest ‘brudzić, plamić’; 2. stpol. wyrażenie śmiech walać ‘wyśmiewać się, drwić, szydzić’; 3. w XVII w. walać się ‘zataczać się’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *vaľati ‘przewracać, obalać; toczyć’ walić słownik.

Czym jest Walić znaczenie w Pisownia W .

  • Dodano:
  • Autor: