Słownik co to znaczy.
Co to jest Sam pisownia. Jak się piszę 1. ‘istniejący osobno, oddzielony, pozostawiony bez innych.

Czy przydatne?

Definicja Sam

Co oznacza Sam: 1. ‘istniejący osobno, oddzielony, pozostawiony bez innych, bez opieki, bez towarzystwa, odosobniony, samotny’; 2. ‘działający, występujący samodzielnie, ulegający samoistnie jakiemuś procesowi, zmianie’. Pochodzenie: 1. ‘istniejący osobno, oddzielony, pozostawiony bez innych, bez opieki, bezvtowarzystwa, odosobniony, samotny’; 2. ‘działający, występujący samodzielnie,vulegający samoistnie jakiemuś procesowi, zmianie’. Pierwotna postać Dawniej, a współcześnie w gwarach, stosuje się także postać samy..

Znaczenie Sam w języku polskim. Jak się pisze SAM pisownia.

Definicja Sadło:
Co to jest tłuszczowa wokół narządów wewnętrznych’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *sadlo ‘tłuszcz osadzający się wokół narządów wewnętrznych, wytopiony z tego tłuszczu smalec’, który został utworzony od czasownika sam.
Definicja Sadza:
Co to jest produkt spalania, kopeć’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *saďa ‘osad z dymu, sadza’ – pierwotnie była to nazwa czynności od psłow. czasownika *saditi, z czasem nastąpiło skonkretyzowanie znaczenia: ‘to sam.
Definicja Sadowić:
Co to jest ‘osadzać w wyznaczonym miejscu, usadzać’; od XV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sadъ w pierwotnym znaczeniu ‘sadzanie, osadzanie w określonym miejscu’ sam.
Definicja Samica:
Co to jest 1. ‘zwierzę płci żeńskiej’ (od XV w.); 2. stpol. ‘istota płci żeńskiej’; 3. też ‘główne koryto rzeki’ (od XIV w.); słowo utworzone wtórnie od wyrazu samiec jako jego żeński odpowiednik sam.

Czym jest Sam znaczenie w Pisownia S .

  • Dodano:
  • Autor: