Słownik sądzić co to znaczy.
Co to jest sądzić pisownia. Jak się piszę 1. ‘sprawować sąd’; 2. ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania.

Czy przydatne?

Definicja sądzić

Co oznacza Sądzić: 1. ‘sprawować sąd’; 2. ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sądъ; w stpol. występowała również postać sędzić.

Znaczenie sądzić w języku polskim. Jak się pisze SĄDZIĆ pisownia.

Definicja Sąd:
Co to jest sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd; proces; zdanie, opinia’, ros. sud ‘sąd’) < psłow. *sądъ ‘zdanie sądzić co to jest.
Definicja Sadzać:
Co to jest 1. ‘sadowić, usadzać’ (od XV w.); 2. dawniej też ‘osadzać, więzić’; forma wielokrotna sądzić definicja.
Definicja Sad:
Co to jest XV w.; ogsłow. (np. czes. sad ‘ts.; park’, ros. sad ‘ogród owocowy, kwiatowy; park’) < psłow. *sadь ‘sadzenie; osadzanie w określonym miejscu’ – rzeczownik odczasownikowy od psłow. *saditi sądzić co znaczy.
Definicja Sadowić:
Co to jest ‘osadzać w wyznaczonym miejscu, usadzać’; od XV w.; jest to czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sadъ w pierwotnym znaczeniu ‘sadzanie, osadzanie w określonym miejscu’ sądzić słownik.

Czym jest sądzić znaczenie w Pisownia S .

  • Dodano:
  • Autor: