Słownik sądzić co to znaczy.
Co to jest sądzić pisownia. Jak się piszę 1. ‘sprawować sąd’; 2. ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania.

Czy przydatne?

Definicja sądzić

Co oznacza Sądzić: 1. ‘sprawować sąd’; 2. ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sądъ; w stpol. występowała również postać sędzić.

Znaczenie sądzić w języku polskim. Jak się pisze SĄDZIĆ pisownia.

Definicja Sadzić:
Co to jest rośliny’; 2. ‘sadowić, usadzać; prosić o zajęcie miejsca’; 3. przestarzale ‘osadzać, wstawiać, umieszczać gdzieś’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. sadit ‘sadzić rośliny’, stczes sądzić.
Definicja Samica:
Co to jest 1. ‘zwierzę płci żeńskiej’ (od XV w.); 2. stpol. ‘istota płci żeńskiej’; 3. też ‘główne koryto rzeki’ (od XIV w.); słowo utworzone wtórnie od wyrazu samiec jako jego żeński odpowiednik sądzić.
Definicja Sadzać:
Co to jest 1. ‘sadowić, usadzać’ (od XV w.); 2. dawniej też ‘osadzać, więzić’; forma wielokrotna sądzić.
Definicja Sąd:
Co to jest sprawiedliwości’; 2. ‘proces, rozprawa sądowa’; 3. ‘pogląd, zdanie, opinia’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. np. czes. soud ‘sąd; proces; zdanie, opinia’, ros. sud ‘sąd’) < psłow. *sądъ ‘zdanie sądzić.

Czym jest sądzić znaczenie w Pisownia S .

  • Dodano:
  • Autor: