sądzić co to znaczy
Co to jest sądzić pisownia. Jak się piszę 1. ‘sprawować sąd’; 2. ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania.

Czy przydatne?

Definicja sądzić

Co oznacza Sądzić: 1. ‘sprawować sąd’; 2. ‘oceniać, osądzać’; 3. ‘być zdania, uważać, mniemać’; od XIV w.; ogsłow. < psłow. *sąditi ‘wyrażać zdanie, oceniać, osądzać; sprawować sąd’ – czasownik odrzeczownikowy od psłow. *sądъ; w stpol. występowała również postać sędzić.

Znaczenie sądzić w języku polskim. Jak się pisze SĄDZIĆ pisownia.

Czym jest sądzić znaczenie w Pisownia S .