Słownik inhibitory co to znaczy.
Definicja INHIBITORY. Co to jest metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka czynne.

Czy przydatne?

Definicja INHIBITORY

Co to znaczy Inhibitory: związki chemiczne hamujące przebieg mechanizmów metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka czynne biologicznie dochodzi do zahamowania naturalnej fizjologii komórki i całego organizmu. Wybiórcze zahamowanie aktywności pewnych enzymów znajduje szerokie wykorzystanie w farmakoterapii i szeregu schorzeń na przykład zahamowanie aktywności B-laktamaz powiększa skuteczność działania nie wszystkich antybiotyków; inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACEI - z angielskiego: angio-tensin-converting enzyme inhibitor) użytkowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego; inhibitor fos-fodiesterazy typu 5 jest lekiem z wyboru w zaburzeniach wzwodu
Definicja IMMUNOSUPRESJA:
Co to jest niekorzystnych reakcji immunologicznych przez wykorzystanie leków immunosupresyjnych, co pozwala na polepszenie rokowania w chorobach autoagresyjnych i medycynie transplan-tacyjnej. Leczenie inhibitory.
Definicja IMMUNOCYTY:
Co to jest komórki odpornościowe biorące udział w reakcjach immunologicznych. Mogą przechodzić z naczyń krwionośnych do tkanek. Do immunocytów należą: granulocyty monocyty, makrofagi, plazmocyty limfocyty inhibitory.
Definicja INICJACJA:
Co to jest wtajemniczenie); rozpoczęcie czynności, procesu albo etapu życia. Regularnie znaczy to zakończenie istnienia na jednym poziomie i przejście na kolejny, wyższy poziom. W naszej kulturze inicjacją inhibitory.
Definicja INSTYNKT:
Co to jest genetycznie uwarunkowany wzorzec zachowań, niezależny od poprzednich doświadczeń osobniczych. Do fundamentalnych instynktów zalicza się instynkt samozachowawczy jest to unikanie sytuacji, bodźców inhibitory.

Czym jest INHIBITORY znaczenie w Słownik chemiczny I .

  • Dodano:
  • Autor: