Słownik inhibitory co to znaczy.
Definicja INHIBITORY. Co to jest metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka czynne.

Czy przydatne?

Definicja INHIBITORY

Co to znaczy Inhibitory: związki chemiczne hamujące przebieg mechanizmów metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka czynne biologicznie dochodzi do zahamowania naturalnej fizjologii komórki i całego organizmu. Wybiórcze zahamowanie aktywności pewnych enzymów znajduje szerokie wykorzystanie w farmakoterapii i szeregu schorzeń na przykład zahamowanie aktywności B-laktamaz powiększa skuteczność działania nie wszystkich antybiotyków; inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACEI - z angielskiego: angio-tensin-converting enzyme inhibitor) użytkowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego; inhibitor fos-fodiesterazy typu 5 jest lekiem z wyboru w zaburzeniach wzwodu
Definicja INFANTYLIZM:
Co to jest przypadek, gdy osoba dorosła pozostaje nadal przy dziecięcym sposobie myślenia i zachowania się. Może pojawiać się chwilowo albo stanowić trwałą cechę osobowości. 2) fizyczny: stan, gdy postęp inhibitory.
Definicja IZOENZYMY:
Co to jest fizycznie odmienne formy enzymów katalizujących te same reakcje. Mogą one występować w różnych tkankach tego samego organizmu inhibitory.
Definicja IDIOSYNKRAZJA:
Co to jest uwarunkowana niepoprawna reakcja na przykład na leki, pokarmy, z którymi organizm nigdy przedtem nie zetknął się. Obserwowana w miarę rzadko. To jest niespodziewana i szczególnie szkodliwa reakcja inhibitory.
Definicja IMMUNOTERAPIA:
Co to jest leczenia polegająca na pobudzaniu albo korygowaniu reakcji immunologicznych w organizmie chorego, które mogą być odpowiedzialne za złagodzenie objawów dolegliwości albo objawów nie związanych inhibitory.

Czym jest INHIBITORY znaczenie w Słownik chemiczny I .

  • Dodano:
  • Autor: