inhibitory co to znaczy
Definicja INHIBITORY. Co to jest metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka czynne.

Czy przydatne?

Definicja INHIBITORY

Co to znaczy Inhibitory: związki chemiczne hamujące przebieg mechanizmów metabolicznych. Przez działanie na enzymy albo inne białka czynne biologicznie dochodzi do zahamowania naturalnej fizjologii komórki i całego organizmu. Wybiórcze zahamowanie aktywności pewnych enzymów znajduje szerokie wykorzystanie w farmakoterapii i szeregu schorzeń na przykład zahamowanie aktywności B-laktamaz powiększa skuteczność działania nie wszystkich antybiotyków; inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACEI - z angielskiego: angio-tensin-converting enzyme inhibitor) użytkowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego; inhibitor fos-fodiesterazy typu 5 jest lekiem z wyboru w zaburzeniach wzwodu

Czym jest INHIBITORY znaczenie w Słownik chemiczny I .