Słownik włośnica co to znaczy.
Definicja WŁOŚNICA. Co to jest zakażenie drobnym nicieniem - Włośniem spiralnym (Trichinella.

Czy przydatne?

Definicja WŁOŚNICA

Co to znaczy Włośnica: trychinoza; odzwierzęca dolegliwość inwazyjna. Powodem jest zakażenie drobnym nicieniem - Włośniem spiralnym (Trichinella spiralis), o długości 1,5-3 mm. Problemem zdrowotnym są przeważnie larwy a przejściowo również postacie dojrzałe pasożyta. Z W. można żyć, pod warunkiem, iż inwazja pasożyta była niewiele intensywna; w sytuacjach masywnej inwazji niebezpieczeństwo zgonu wzrasta do ok. 30%. Człowiek nie jest docelowym (ostatecznym) żywicielem pasożyta, stąd jego larwy nie osiągają u człowieka dojrzałości i lokalizują się w mięśniach, gdzie ulegają otorbieniu i zwapnieniu. Człowiek zaraża się, jedząc surową albo niedogotoyyaną, zakażoną nicieniami albo ich larwami wieprzowinę albo dziczyznę, a również jedząc wędliny wędzone w zbyt niskiej temp. (u zwierząt hodowlanych na przykład świń zakażenie przebiega z reguły bezobjawowo, toteż trudno je rozpoznać i dopiero badanie mięsa po uboju daje pełną informację). Nie można zarazić się od chorego człowieka. Po spożyciu mięsa z jajami pasożyt zagnieżdża się w jelicie cienkim; tam z jaj dojrzewają i rodzą się larwy. W dalszym ciągu larwy wędrują z krwią i limfą do wszystkich narządów, w tym mózgu. W pierwszej kolejności osiadają jednak w mięśniach, powodując miejscowe zapalenie i ból. Start zakażenia W. jest zazwyczaj bezobjawowo: U nie wszystkich osób występują jednak bóle brzucha i biegunka, a rzadko, także nudności i wymioty. Charakterystycznymi symptomami włośnicy są: bóle mięśni, po kilku dniach wysoka gorączka, z dreszczami, nudności, wymioty, biegunki, przemijając' obizęk twarzy i powiek, osłabienie, niekiedy wysypka na skórze. Temp. ponad 39;C z dusznością i kaszlem i obrzękiem mogą świadczyć o masywności inwazji i zagrożeniu życia. Możliwe powikłania W. to: zapalenie oskrzeli i płuc, zapalenie mięśnia sercowego, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Chorego leczy się zazwyczaj w domu, jedynie powikłania dolegliwości wymagają hospitalizacji. W ostrej fazie dolegliwości należy leżeć w łóżku. U większości osób odpowiednie leczenie prowadzi do wyzdrowienia, jednakże ciężkie powikłania mogą slanowić zagrożenie dla życia. Stosuje się leki przeciw pasożytnicze, a przypadku nasilonej gorączki i bólów mięśniowych leki przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Ponadto przy nasileniu objawów uczuleniowych podaje się korfykosterydy. Ochrona konsumentów przed zachorowaniami należy do producentów żywności. Powszechnie stosują oni obligatoryjne badanie poubojowe mięsa (trychinoskopia! toteż kupowane w sklepie mięso jest bezpieczne. Nie można jednak tego samego powiedzieć o wszystkich tak zwany dostawcach bazarowych, którzy nie zawsze legitymują się zaświadczeniem badania weterynaryjnego. Specjalną ostrożność należy wykorzystać w razie wyboru mięsa do przygotowania potraw surowych albo niedogotowanych (na przykład befsztyk tatarski)
Definicja WYSIĘK:
Co to jest płynu poza uszkodzone poprzez mechanizm zapalny ściany drobnych żyłek. Płyn ten jest mętny, zawiera granulocyty, limfocyty, złuszczone komórki wyściółek jam ciała i pewną liczba włóknika i innych WŁOŚNICA.
Definicja WYCISK:
Co to jest zagłębienie na powierzchni narządu spowodowane poprzez nacisk innego, przylegającego narządu na przykład wycisk nerkowy wątroby WŁOŚNICA.
Definicja WODOROTLENKI:
Co to jest związków chemicznych cechująca się obecnością ekipy wodorotlenowej (OH). Wywierają one działanie drażniące, a w większych stężeniach żrące. Wnikają głęboko do tkanek tworząc z tłuszczami mydła i WŁOŚNICA.
Definicja WYOBRAŻENIE:
Co to jest odtworzony w myśli obraz elementów albo zjawisk. Powstaje opierając się na wcześniejszego spostrzegania albo ma charakter wytwórczy (opiera się na zjawiskach nigdy nie oglądanych przedtem WŁOŚNICA.

Czym jest WŁOŚNICA znaczenie w Słownik chemiczny W .

  • Dodano:
  • Autor: