Słownik wytrzewienie co to znaczy.
Definicja WYTRZEWIENIE. Co to jest jelita) poza obręb brzucha, przeważnie w rezultacie urazu.

Czy przydatne?

Definicja WYTRZEWIENIE

Co to znaczy Wytrzewienie: ewentracja; przemieszczenie narządów jamy brzusznej (raczej jelita) poza obręb brzucha, przeważnie w rezultacie urazu mechanicznego powodującego uszkodzenie ściany jamy brzusznej z wydostaniem się jelit na zewnątrz. W wypadku takiej jedynym leczeniem jest operacja. Doraźnie sprawą najwyższej wagi jest przykrycie jelit u leżącego (możliwie z poclgiętymi nogami i nieco uniesioną klatką piersiową) czystym (możliwie jałowym), ciepłym i wilgotnym opatrunkiem dla zapobieżenia dalszemu uszkadzaniu ściany jelit. W wytrzewieniu wrodzonym narządy wystające poza powłoki brzuszne są omywane płynem owo-dniowym zawierającym mocz, stąd także są obrzęknięte. Noworodki takie wymagają zazwyczaj intensywnej terapii celem poprawy stanu ogólnego, a w następnej kolejności zabiegów chirurgicznych zamykających przednią ścianę brzucha (jak w przepuklinach). W. jest także określeniem rozległego zabiegu operacyjnego, który wykonuje się w onkologii, gdy nowotwór zajmuje część albo wszystkie narządy miednicy, które pozostawiono po pierwszej operacji. Wytrzewienie całkowite bazuje na usunięciu pęcherza moczowego wspólnie z otaczającymi tkankami, takimi jak: cewka moczowa, dolny odcinek jelita (odbyt i odbytnica), srom i pochwa, wytrzewienie przednie bazuje na usunięciu pęcherza moczowego bez odbytu i odbytnicy, a W. tylne na usunięciu odbytu i odbytnicy bez pęcherza moczowego. Zabieg wytrzewienia miednicy z pozostawieniem mięśnia dźwigacza odbytu znaczy zachowanie tkanek poniżej dna miednicy, w szczególności sromu i dolnej części pochwy, co minimalizuje okaleczenie chorego. Wszystkie rodzaje W. wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, z dwóch cięć na brzuchu i pomiędzy nogami. W trakcie W. miednicy z pozostawieniem mięśnia dźwigacza odbytu wystarczy tylko nacięcie powłok brzusznych. W zależności od tego, jakie narządy zostały usunięte, pojawia się potrzeba wytworzenia sztucznego odprowadzenia moczu (urostomia) i albo sztucznego odbytu (kolostomia) do odprowadzenia kału. W tym celu wykonuje się jedną albo więcej sztucznych przetok (stomii) łączących wytworzony sztuczny zbiornik moczu albo jelito z powłokami brzusznymi, poprzez które mocz i/albo zawartość jelit będzie się gromadzić w worku albo workach umieszczonych po zewnętrznej stronie brzucha
Definicja WŁOŚNICA:
Co to jest odzwierzęca dolegliwość inwazyjna. Powodem jest zakażenie drobnym nicieniem - Włośniem spiralnym (Trichinella spiralis), o długości 1,5-3 mm. Problemem zdrowotnym są przeważnie larwy a przejściowo WYTRZEWIENIE.
Definicja WYNICOWANIE:
Co to jest ścian narządu posiadającego światło, stroną wewnętrzną na zewnątrz wzdłuż długiej osi narządu (na przykład macicy, pęcherza moczowego, pochwy i tak dalej). Wynicowanie macicy wpuklanie się trzonu WYTRZEWIENIE.
Definicja WODOGŁOWIE:
Co to jest związanych z zachwianiem równowagi i proporcji pomiędzy ilością wytwarzanego płynu mózgowo-rdzeniowego, a jego wchłanianiem, co prowadzi do jego retencji. W obrębie mózgu znajduje się sieć zbiorników WYTRZEWIENIE.
Definicja WSZAWICA:
Co to jest osobnika poprzez wszy (Anoplura); niewielkich rozmiarów owady (0,35--6mm długości), silnie spłaszczone, pozbawione skrzydeł, okryte skórzastym, chitynowym pancerzem o ściśle zrośniętych segmentach WYTRZEWIENIE.

Czym jest WYTRZEWIENIE znaczenie w Słownik chemiczny W .

  • Dodano:
  • Autor: