Słownik co to znaczy.
Definicja WHO. Co to jest Organizacja Zdrowia (ŚOZ); organizacja międzynarodowa działająca w ramach.

Czy przydatne?

Definicja WHO

Co to znaczy Who: (z angielskiego: World Health Organization), Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ); organizacja międzynarodowa działająca w ramach ONZ, do której zadań należy również opisywanie objawów chorób i uzgadnianie światowych standardów postępowania. Ważną rolą jest działanie na rzecz powiększenia współpracy pomiędzy krajami w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a również ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży także do zapewnienia opieki medycznej ludności świata i pomniejszenia śmiertelności niemowląt. Do największych sukcesów tej organizacji należy pokonywanie epidemii groźnych chorób, takich jak: gruźlica, malaria, cholera czy dżuma przez masowe szczepienie. WHO walczy również z AIDS
Definicja WAZELINA:
Co to jest i ciekłych węglowodorów, wytwór otrzymywany przy destylacji ropy naftowej (W. naturalna) albo poprzez zmieszanie parafiny stałej i ciekłej. Zależnie od stopnia oczyszczenia odznacza się W. żółtą i who.
Definicja WAKUOLIZACJA:
Co to jest zdarzenie powstawania licznych wakuoli (wodniczek) w cytoplazmie komórki w rezultacie procesu jej zwyrodnienia (zwyrodnienie wodniczkowe who.
Definicja WYCZERPANIE:
Co to jest występujących w sytuacjach, gdy organizm jest narażony poprzez dłuższy chwilę na działanie czynników szkodliwych (na przykład wysoka temp. szczególnie w połączeniu z wysiłkiem fizycznym, infekcje who.
Definicja WYTRZEWIENIE:
Co to jest przemieszczenie narządów jamy brzusznej (raczej jelita) poza obręb brzucha, przeważnie w rezultacie urazu mechanicznego powodującego uszkodzenie ściany jamy brzusznej z wydostaniem się jelit na who.

Czym jest WHO znaczenie w Słownik chemiczny W .

  • Dodano:
  • Autor: