Słownik co to znaczy.
Definicja WHO. Co to jest Organizacja Zdrowia (ŚOZ); organizacja międzynarodowa działająca w ramach.

Czy przydatne?

Definicja WHO

Co to znaczy WHO: (z angielskiego: World Health Organization), Światowa Organizacja Zdrowia (ŚOZ); organizacja międzynarodowa działająca w ramach ONZ, do której zadań należy również opisywanie objawów chorób i uzgadnianie światowych standardów postępowania. Ważną rolą jest działanie na rzecz powiększenia współpracy pomiędzy krajami w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a również ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. Organizacja dąży także do zapewnienia opieki medycznej ludności świata i pomniejszenia śmiertelności niemowląt. Do największych sukcesów tej organizacji należy pokonywanie epidemii groźnych chorób, takich jak: gruźlica, malaria, cholera czy dżuma przez masowe szczepienie. WHO walczy również z AIDS
Definicja WAKUOLIZACJA:
Co to jest zdarzenie powstawania licznych wakuoli (wodniczek) w cytoplazmie komórki w rezultacie procesu jej zwyrodnienia (zwyrodnienie wodniczkowe who co to jest.
Definicja WDECH:
Co to jest oddechowego (w okolicy wydechu), jest zwiększeniem wszystkich wymiarów klatki piersiowej powodującym spadek ciśnienia w drogach oddechowych i tym samym przepływ powietrza z atmosfery do płuc, a who definicja.
Definicja WRZÓD:
Co to jest patologicznie zmienionych, sięgający poza warstwę nabłonkową. Wrzód Curlinga (wrzód stresowy) - owrzodzenie żołądka powstające u ciężko oparzonych. Jest wrzodem stresowym stanowiącym odmianę ostrego who co znaczy.
Definicja WARYZACJA:
Co to jest nadanie albo powiększenie ustawienia kończyny w położeniu szpotawym, przeważnie metodami operacyjnymi who słownik.

Czym jest WHO znaczenie w Słownik chemiczny W .

  • Dodano:
  • Autor: