Słownik co to znaczy.
Definicja FDP. Co to jest fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest.

Czy przydatne?

Definicja FDP

Co to znaczy Fdp: fang. fibrinogen degradation products); produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem diagnostycznym oceniającym aktywność mechanizmów fibrynolizy. FDP wykazuje aktywność biologiczną przez: hamowanie przemiany fibrynogenu w fibrynę i agregacji i adhezji płytek krwi, zwiększanie przepuszczalności naczyń krwionośnych i działanie immunosupresyjne
Definicja FEMINIZACJA:
Co to jest pojawienie się cech żeńskich u osobników męskich. Przeważnie związana z zaburzeniami hormonalnymi (leczenie nie wszystkich nowotworów albo osób pragnących zmienić płeć fdp.
Definicja FLUORESCEINA:
Co to jest wykazujący mocną zieloną fluorescencję nawet w znacznym rozcieńczeniu. Stosowana do łączenia z wieloma substancjami (na przykład przeciwciałami) w celu nadania im właściwości fluorescencyjnych fdp.
Definicja FARMAKOGNOZJA:
Co to jest przyrodniczej, wchodząca w zakres farmacji zajmująca się surowcami naturalnymi i ich składnikami chemicznymi, które wykazują właściwości biologiczne mające wykorzystanie w lecznictwie. Farmakognozja fdp.
Definicja FOTORECEPTORY:
Co to jest eksteroceptorów wrażliwych na światło. Pod wpływem bodźca, którym jest energia świetlna, następuje zmiana potencjałów elektrycznych komórki (potencjał receptorowy), a to natomiast może spowodować fdp.

Czym jest FDP znaczenie w Słownik chemiczny F .

  • Dodano:
  • Autor: