Słownik co to znaczy.
Definicja FDP. Co to jest fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest.

Czy przydatne?

Definicja FDP

Co to znaczy FDP: fang. fibrinogen degradation products); produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem diagnostycznym oceniającym aktywność mechanizmów fibrynolizy. FDP wykazuje aktywność biologiczną przez: hamowanie przemiany fibrynogenu w fibrynę i agregacji i adhezji płytek krwi, zwiększanie przepuszczalności naczyń krwionośnych i działanie immunosupresyjne
Definicja FIBRYNA:
Co to jest charakterze włukienkowym, będące fundamentalnym składnikiem skrzepu. Powstaje w procesie krzepnięcia krwi, przez połączenie przedmiotów fibi genu. Tworzy się osnowa skrzepu, której przechwytują fdp co to jest.
Definicja FLEGMATYK:
Co to jest jeden z zaznaczonych poprzez Hipokratesa i Galena typów temperamentu. Flegmatyk jest bardzo zrównoważony emocjnalnie, wolno i słabo reagujący na bodźce zewnętrzne fdp definicja.
Definicja FARMAKORADIOGRAFIA:
Co to jest sposób badania radiologicznego polegająca na wykorzystaniu środków farmakologicznych zmieniających czynność badanego narządu na przykład przewodu pokarmowego i układu naczyniowego fdp co znaczy.
Definicja FUSCYNY:
Co to jest barwniki spokrewnione z bilirubiną; występują w żółci, kale i moczu, szczególnie obficie w nie wszystkich przypadkach patologicznych fdp słownik.

Czym jest FDP znaczenie w Słownik chemiczny F .

  • Dodano:
  • Autor: