Słownik co to znaczy.
Definicja FDP. Co to jest fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest.

Czy przydatne?

Definicja FDP

Co to znaczy Fdp: fang. fibrinogen degradation products); produkty degradacji fibrynogenu poprzez plazminę. Oznaczenie stężenia FDP w osoczu jest istotnym testem diagnostycznym oceniającym aktywność mechanizmów fibrynolizy. FDP wykazuje aktywność biologiczną przez: hamowanie przemiany fibrynogenu w fibrynę i agregacji i adhezji płytek krwi, zwiększanie przepuszczalności naczyń krwionośnych i działanie immunosupresyjne
Definicja FONIATRIA:
Co to jest tematyka medycyny zajmująca się fizjopatologią głosu, mowy i słuchu fdp.
Definicja FORMALINA:
Co to jest formaldehydu; stosowana jest do konserwowania preparatów anatomicznych i zoologicznych, utrwalania preparatów histologicznych i wyrobu nie wszystkich szczepionek. Ma mocne działanie drażniące (oczy fdp.
Definicja FOTOFEREZA:
Co to jest fotodynamiczna, zabieg wykorzystujący uczulanie na światło komórek dzięki substancji uczulającej a w dalszym ciągu niszczenie ich dzięki promieniowania; użytkowana jest w nie wszystkich nowotworach fdp.
Definicja FARMAKORADIOGRAFIA:
Co to jest sposób badania radiologicznego polegająca na wykorzystaniu środków farmakologicznych zmieniających czynność badanego narządu na przykład przewodu pokarmowego i układu naczyniowego fdp.

Czym jest FDP znaczenie w Słownik chemiczny F .

  • Dodano:
  • Autor: