Słownik farmakokinetyka co to znaczy.
Definicja FARMAKOKINETYKA. Co to jest przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego.

Czy przydatne?

Definicja FARMAKOKINETYKA

Co to znaczy Farmakokinetyka: badanie przebiegu zmian stężeń leku i produktów jego przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego podania. Dla oceny właściwości F. leków stosuje się następujące wskaźniki, regularnie ze sobą związane. Dostępność biologiczna jest ułamkiem dawki, jaka dociera do krwi (miejsce pomiaru stężenia). Stała szybkości wchłaniania ustala prędkość wchłaniania leku. Zmiany obu tych parametrów wpływają na wartość stężenia maksymalnego i czasu, w jakim to stężenie pojawia się. Objętość dystrybucji pozwala wyznaczyć dawkę potrzebną do uzyskania określonego stężenia leku w osoczu. Ułamek niezwiązanego leku ustala zależność między całkowitym stężeniem leku, a stężeniem niezwiązanego leku (frakcji wolnej, w najwyższym stopniu aktywnej biologicznie, reszta jest połączona w osoczu z nośnikami, przeważnie białkowymi). Ma to specjalne znaczenie w razie, gdy wiązanie leku z białkami wymienia się (na przykład hipoalbuminemia, dolegliwości nerek, wątroby i w przypadkach, gdy leki wzajemnie wypierają się z połączeń z białkami). Prędkość, z jaką lek jest eliminowany z organizmu ustala klirens (klirens nerkowy - wydalanie poprzez nerki albo klirens metaboliczny przemiany ustrojowe do formy nieaktywnej). Wyznacznik ten jest przydatny dla oceny wpływu chorób nerek albo wątroby na spadek eliminacji leków. Moment półtrwania to jest czas, po którym stężenie leku we krwi albo liczba leku w organizmie obniża się o 50%
Definicja FENOKOPIE:
Co to jest symptomy chorobowe typowe dla chorób genetycznych,którzy nie przekazują tych cech potomstwu. Najprawdopodobniej to jest rezultatem działania czynników niegenetycznych (na przykład zmiana fenotypu po farmakokinetyka.
Definicja FUMIGANTY:
Co to jest prężności par, użytkowane w przestrzeniach zamkniętych w celu dezynfekcji magazynów, silosów, okrętów. Działają raczej poprzez drogi oddechowe, błyskawicznie wchłaniając się. Są silnie toksyczne dla farmakokinetyka.
Definicja FIMBRIE:
Co to jest struktury na powierzchni bakterii, będące organellami ułatwiającymi przyleganie do nie wszystkich powierzchni, na przykład komórek, które zostaną zainfekowane. Są mocnymi immunogenami, łączą się ze farmakokinetyka.
Definicja FLUOROOCTANY:
Co to jest silnie trujące związki używane w trutkach na gryzonie. Trujące również dla człowieka; powodują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, drgawki) i serca (migotanie komór farmakokinetyka.

Czym jest FARMAKOKINETYKA znaczenie w Słownik chemiczny F .

  • Dodano:
  • Autor: