Słownik farmakokinetyka co to znaczy.
Definicja FARMAKOKINETYKA. Co to jest przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego.

Czy przydatne?

Definicja FARMAKOKINETYKA

Co to znaczy Farmakokinetyka: badanie przebiegu zmian stężeń leku i produktów jego przemiany w ustroju przy wykorzystaniu różnych dróg jego podania. Dla oceny właściwości F. leków stosuje się następujące wskaźniki, regularnie ze sobą związane. Dostępność biologiczna jest ułamkiem dawki, jaka dociera do krwi (miejsce pomiaru stężenia). Stała szybkości wchłaniania ustala prędkość wchłaniania leku. Zmiany obu tych parametrów wpływają na wartość stężenia maksymalnego i czasu, w jakim to stężenie pojawia się. Objętość dystrybucji pozwala wyznaczyć dawkę potrzebną do uzyskania określonego stężenia leku w osoczu. Ułamek niezwiązanego leku ustala zależność między całkowitym stężeniem leku, a stężeniem niezwiązanego leku (frakcji wolnej, w najwyższym stopniu aktywnej biologicznie, reszta jest połączona w osoczu z nośnikami, przeważnie białkowymi). Ma to specjalne znaczenie w razie, gdy wiązanie leku z białkami wymienia się (na przykład hipoalbuminemia, dolegliwości nerek, wątroby i w przypadkach, gdy leki wzajemnie wypierają się z połączeń z białkami). Prędkość, z jaką lek jest eliminowany z organizmu ustala klirens (klirens nerkowy - wydalanie poprzez nerki albo klirens metaboliczny przemiany ustrojowe do formy nieaktywnej). Wyznacznik ten jest przydatny dla oceny wpływu chorób nerek albo wątroby na spadek eliminacji leków. Moment półtrwania to jest czas, po którym stężenie leku we krwi albo liczba leku w organizmie obniża się o 50%
Definicja FLAWOHEMOPROTEINA:
Co to jest hemem, które stanowi czujnik zawartości tlenu (białka takie występują w wielu, nawet bardzo prymitywnych organizmach). Stanowi składnik nie wszystkich komórek kłębków szyjnych chemoreceptory tętnic farmakokinetyka.
Definicja FLUORESCEINA:
Co to jest wykazujący mocną zieloną fluorescencję nawet w znacznym rozcieńczeniu. Stosowana do łączenia z wieloma substancjami (na przykład przeciwciałami) w celu nadania im właściwości fluorescencyjnych farmakokinetyka.
Definicja FENYLOKETONURIA:
Co to jest dolegliwość Follinga; wrodzony defekt przemiany fenyloalaniny w organizmie (genetycznie uwarunkowany niedobór albo brak aktywności enzymu powodującego przemianę fenyloalaniny w tyrozynę). Dochodzi do farmakokinetyka.
Definicja FLEBOLOGIA:
Co to jest tematyka edukacji zajmująca się budową, fizjologią i chorobami układu żylnego i chłonnego. Jest także specjalnością lekarską dotyczącą chorób układu żylnego i chłonnego farmakokinetyka.

Czym jest FARMAKOKINETYKA znaczenie w Słownik chemiczny F .

  • Dodano:
  • Autor: