Słownik rzęska co to znaczy.
Definicja Rzęska. Co znaczy ciałkach fundamentalnych i pełniące w zasadzie jedną zasaniczą funkcję.

Czy przydatne?

Definicja Rzęska

Definicja z ang. cilium, z niem. Flimmer.

Co to znaczy RZĘSKA: Rzęski - cienkie wypustki cytoplazmatyczne, osadzone na ciałkach fundamentalnych i pełniące w zasadzie jedną zasaniczą funkcję: ruchową. Występują w nie wszystkich komórkach eukariotycznych. Pod względem budowy mało różnią się od wici, są jednak od nich proporcjonalnie krótsze i inny jest system ich ruchu. Chociaż w odróżnieniu do wici organizmów prokariotycznych, które są produktem cytoplazmy, lecz powstają na powierzchni komórki, rzęski są wypustkami cytoplazmy. Wewnątrz wypustek znajdują się mikrotubule o wzorze 9+2, to oznacza, iż dwie mikrotubule znajdują się w centrum rzęski a 9 dwójek w części peryferycznej. Mikrotubule połączone są pomiędzy sobą dyneiną. Rzęski występują zwykle w dużej liczbie: na wolnej powierzchni komórki nabłonka tchawicy może być ich nawet 250, komórka orzęska może mieć ich nawet kilkanaście tys.. Długość rzęski jest także bardzo różna i może wynosić od 5 do kilkunastu μm (u pantofelka może około 10 μm). Grubość dochodzi do 0,25 μm. Rzęski są charakterystyczne dla orzęsków, larw morskich bezkręgowców, występują w komórkach tkanki nabłonkowej; u roślin właściwie tylko w gametach sagowców i miłorzębu.Treść hasła pochodzi z Wikipedi

Definicja Różyca:
Co to jest Różyca (z łaciny Rhusiopathia suum albo z łaciny Erysipelas suum) - zakażna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość świń o przebiegu ostrym albo przewlekłym. Występuje na całym świecie rzęska co znaczy.
Definicja Rybosom:
Co to jest organella służace do produkcji białek. Rybosomy występują u wszystkich organizmów żywych, zarówno u prokariontów (bakterie, archeony) jak i eukariontów (pierwotniaki, rośliny, zwierzęta) a również we rzęska krzyżówka.
Definicja Rozmnażanie Płciowe - Model Koewolucyjny Hamiltona:
Co to jest komputerowy schemat dolegliwości i płci, skrawek sztucznego życia. Wykazał on, że istotą rozmnażania płciowego jest umiejętność do zachowania genów, które być może w danej chwili nie są korzystne rzęska co to jest.
Definicja Receptory Błonowe Chemokin:
Co to jest podobnie jak same chemokiny pomimo dużej różnorodności posiadają bardzo podobny model budowy i aktywacji. Tworzą one 7 charakterystycznych pętli przenikających błonę komórkową (7TM), a rzęska słownik.

Czym jest Rzęska znaczenie w Słownik biologia R .

  • Dodano:
  • Autor: