Słownik galaktoza co to znaczy.
Definicja galaktoza. Co to jest monocukier, aldoza, heksoza; składowa laktozy (D(+)galaktoza o.

Czy przydatne?

Definicja Galaktoza

Co to znaczy GALAKTOZA: monocukier, aldoza, heksoza; składowa laktozy (D(+)galaktoza o skręcalności właściwej +144°)

Definicja Gliceryna:
Co to jest trihydroksypropylowy; gęsta, słodka ciecz, bardzo dobrze mieszająca się z wodą, ogrzewana przechodzi w nienasycony aldehyd dynamit), nitrogliceryna stosowana jest także jako lek rozszerzający galaktoza.
Definicja Gaz:
Co to jest charakteryzujący się dużymi odległościami międzycząsteczkowymi, a co za tym idzie minimalnymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi  tak ze względu na odległości, jak i ilości zderzeń. Gazy nie galaktoza.
Definicja Gay-Lussaca Prawo:
Co to jest prawo stosunków objętościowych; objętości gazowych substratów i produktów reakcji, w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, mają się do siebie jak niewielkie liczby całkowite galaktoza.
Definicja Glicyna:
Co to jest kwas aminooctowy, glikokol, podstawowy aminokwas, biała, krystaliczna substancja o słodkim smaku galaktoza.

Czym jest galaktoza znaczenie w Słownik chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: