Słownik gaz co to znaczy.
Definicja gaz. Co to jest międzycząsteczkowymi, a co za tym idzie minimalnymi oddziaływaniami.

Czy przydatne?

Definicja Gaz

Co to znaczy GAZ: stan skupienia, charakteryzujący się dużymi odległościami międzycząsteczkowymi, a co za tym idzie minimalnymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi  tak ze względu na odległości, jak i ilości zderzeń. Gazy nie posiadają kształtu i wyraźnych powierzchni, dążą samoistnie do wypełnienia całej objętości zajmowanego naczynia, wywierając na jego wszystkie ściany ciśnienie

Definicja Glikole:
Co to jest alkohole dwuwodorotlenowe, najprostszy glikol etylenowy nosi zwyczajową nazwę glikolu. Są to najczęściej gęste ciecze o słodkim smaku, dobrze rozpuszczalne w wodzie gaz.
Definicja Gaz Ziemny:
Co to jest naturalny gaz, najczęściej towarzyszący złożom ropy naftowej. Składa się z lekkich węglowodorów nasyconych, głównie metanu i niewielkich ilości wodoru. Wybuchowy, o niewielkiej toksyczności gaz.
Definicja Grynszpan:
Co to jest zasadowy octan miedzi, zielony produkt korozji miedzi i stopów zawierających miedź gaz.
Definicja Grafit:
Co to jest węgla, zbudowany z atomów o hybrydyzacji sp2 , dzięki czemu elektrony z orbitali p nie biorących udziału w hybrydyzacji zachowują dużą ruchliwość umożliwiającą przewodzenie prądu elektrycznego. Spala gaz.

Czym jest gaz znaczenie w Słownik chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: