Słownik mezomeria co to znaczy.
Definicja mezomeria. Co to jest nietrwałych, zmieniających się, przechodzących jedna w drugą.

Czy przydatne?

Definicja Mezomeria

Co to znaczy MEZOMERIA: zjawisko istnienia danego związku (cząsteczki) w wielu nietrwałych, zmieniających się, przechodzących jedna w drugą, strukturach elektronowych (postaciach mezomerycznych). Istnienie mezomerii zapisujemy kilkoma wzorami strukturalnymi łączonymi podwójną strzałką (tzw. formy graniczne):

Definicja Mechanika Kwantowa:
Co to jest zajmujący się ruchem mikrocząstek, niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Podstawowym równaniem mechaniki kwantowej jest równanie Schrödingera. Rozwiązaniem równania falowego Schrödingera są mezomeria.
Definicja Mazut:
Co to jest pozostałość po destylacji ropy naftowej, zawiera głównie wielkocząsteczkowe węglowodory; stosowany jako paliwo kotłowe mezomeria.
Definicja Mgła:
Co to jest układ koloidalny cieczy w gazie (aerozol mezomeria.
Definicja Metale:
Co to jest pierwiastki, które w reakcjach chemicznych wykazują przeważającą tendencję do oddawania elektronów. Fizyczne cechy odróżniające je od niemetali to połysk, kowalność, dobre przewodnictwo elektryczne i mezomeria.

Czym jest mezomeria znaczenie w Słownik chemia M .

  • Dodano:
  • Autor: