Słownik parafina co to znaczy.
Definicja parafina. Co to jest łańcuchach. Zawartość związków rozgałęzionych i o krótszych.

Czy przydatne?

Definicja Parafina

Co to znaczy PARAFINA: mieszanina węglowodorów łańcuchowych, nasyconych, o długich łańcuchach. Zawartość związków rozgałęzionych i o krótszych łańcuchach charakteryzuje parafinę ciekłą, parafina stała zawiera głównie łańcuchy nierozgałęzione o ilości węgli >20

Definicja Polikondensacja:
Co to jest polimeryzacja przebiegająca z wydzieleniem prostych produktów ubocznych np. wody lub CO2 parafina.
Definicja Pauliego Zakaz:
Co to jest reguła, mówiąca, że w atomie nie mogą istnieć dwa elektrony o jednakowych wszystkich czterech więcej parafina.
Definicja Piryt:
Co to jest minerał o składzie FeS2 . Podstawowy surowiec do syntezy kwasu siarkowego: (4FeS2 + 15O2 = 2Fe2 O3 + 8SO3 ) powstałe w procesie tzw. wypałki pirytowe używane są do otrzymywania żeliwa parafina.
Definicja Promieniotwórczość Pierwiastków:
Co to jest samorzutny rozpad ciężkiego jądra atomowego, w wyniku którego następuje wypromieniowanie promieni 4 α2+ (jądra helu), β- (elektrony), β+ (pozytony) i jednocześnie, w różnym natężeniu, promieniowanie parafina.

Czym jest parafina znaczenie w Słownik chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: