Słownik parafina co to znaczy.
Definicja parafina. Co to jest łańcuchach. Zawartość związków rozgałęzionych i o krótszych.

Czy przydatne?

Definicja Parafina

Co to znaczy PARAFINA: mieszanina węglowodorów łańcuchowych, nasyconych, o długich łańcuchach. Zawartość związków rozgałęzionych i o krótszych łańcuchach charakteryzuje parafinę ciekłą, parafina stała zawiera głównie łańcuchy nierozgałęzione o ilości węgli >20

Definicja Polimorfizm:
Co to jest zjawisko występowania substancji w kilku odmianach krystalizacyjnych (o różnej budowie kryształów parafina.
Definicja Promieniotwórczość Pierwiastków:
Co to jest samorzutny rozpad ciężkiego jądra atomowego, w wyniku którego następuje wypromieniowanie promieni 4 α2+ (jądra helu), β- (elektrony), β+ (pozytony) i jednocześnie, w różnym natężeniu, promieniowanie parafina.
Definicja Polimery:
Co to jest połączenia wielu jednakowych cząsteczek - monomerów (czasem do polimeryzacji używamy dwóch-trzech różnych cząsteczek, mówimy wówczas o kopolimerach) w makrocząsteczki o właściwościach odbiegających parafina.
Definicja Podtlenek Azotu:
Co to jest N2 O, gaz podtrzymujący spalanie łatwopalnych materiałów, stosowany czasem do niewielkich znieczuleń, znany jako gaz rozweselający parafina.

Czym jest parafina znaczenie w Słownik chemia P .

  • Dodano:
  • Autor: