Słownik kajać co to znaczy.
Co to jest Kajać się pisownia. Jak się piszę 1. ‘przyznawać się ze skruchą do winy, żałować’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Kajać się

Co oznacza Się Kajać: 1. ‘przyznawać się ze skruchą do winy, żałować’; 2. stpol. też ‘spowiadać się, wyznawać grzechy’; 3. dawniej również ‘litować się; ustępować, łagodnieć’; 3. ‘bać się, wystrzegać’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. kát ‘żałować’, kát se, kaji se ‘kajać się’, ros. kájaťsja ‘kajać się, wyrażać skruchę; przyznawać się’) < psłow. *kajati ‘doprowadzać do wyrażenia żalu, skruchy; zmuszać do zadośćuczynienia’ < pie.*kuōi- < pie. pierwiastek *kuei- ‘zapłacić jako zadośćuczynienie, odpokutować’; od tej samej podstawy pochodzi stind. cáyate ‘mści się, karze’, gr. tinō ‘pokutuję’ i tinomai ‘karzę, zmuszam do pokuty’. Źródło Wnet zabity będziesz, aby się inni tobą kajali. (‘mieć przestrogę z czyjegoś przykładu’) Piotr Skarga (1536-1612).

Znaczenie Kajać się w języku polskim. Jak się pisze KAJAĆ SIĘ pisownia.

Definicja Kaleki:
Co to jest ‘ułomny, niepełnosprawny’; od połowy XVIII w., wcześniej w postaci kaleczny kajać się co znaczy.
Definicja Kabina:
Co to jest ‘niewielkie pomieszczenie, mały pokoik, cela, budka do określonych celów, czasem ze specjalnymi urządzeniami’; od XIX w.; pochodzi odfr. cabine kajać się krzyżówka.
Definicja Kaleczyć:
Co to jest 1. ‘ranić, uszkadzać (ciało)’; 2. dawniej ‘czynić kaleką’; wcześniej również w postaci kaliczyć kajać się co to jest.
Definicja Kaftan:
Co to jest 2. ‘rodzaj płaszcza’ (XV w.); 3. ‘określenie ogólne dla różnych rodzajów górnej części ubioru męskiego; także górna część uzbrojenia ze skóry lub płótna’ (XVI w.). Pochodzenie: Od XVI w.; wędrowne kajać się słownik.

Czym jest Kajać się znaczenie w Pisownia K .

  • Dodano:
  • Autor: