Słownik kajać co to znaczy.
Co to jest Kajać się pisownia. Jak się piszę 1. ‘przyznawać się ze skruchą do winy, żałować’; 2.

Czy przydatne?

Definicja Kajać się

Co oznacza Się Kajać: 1. ‘przyznawać się ze skruchą do winy, żałować’; 2. stpol. też ‘spowiadać się, wyznawać grzechy’; 3. dawniej również ‘litować się; ustępować, łagodnieć’; 3. ‘bać się, wystrzegać’. Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. kát ‘żałować’, kát se, kaji se ‘kajać się’, ros. kájaťsja ‘kajać się, wyrażać skruchę; przyznawać się’) < psłow. *kajati ‘doprowadzać do wyrażenia żalu, skruchy; zmuszać do zadośćuczynienia’ < pie.*kuōi- < pie. pierwiastek *kuei- ‘zapłacić jako zadośćuczynienie, odpokutować’; od tej samej podstawy pochodzi stind. cáyate ‘mści się, karze’, gr. tinō ‘pokutuję’ i tinomai ‘karzę, zmuszam do pokuty’. Źródło Wnet zabity będziesz, aby się inni tobą kajali. (‘mieć przestrogę z czyjegoś przykładu’) Piotr Skarga (1536-1612).

Znaczenie Kajać się w języku polskim. Jak się pisze KAJAĆ SIĘ pisownia.

Definicja Kaczka:
Co to jest ptak Anas’. Pochodzenie: Od XV w.; zachsłow. (por. czes. ludowe káča, kačka, słowac. kačka / kačica)< psłow. *kača utworzone od zdrobnienia kačьka, kačica – wyraz pochodzenia dźwiękonaśladowczego od KAJAĆ SIĘ.
Definicja Kajdany:
Co to jest ‘okowy, pęta’. Pochodzenie: Od XVI w.; zapożyczenie z ukr. kajdany ‘ts.’ – wyrazu pochodzenia orientalnego (arab. kajdāni – liczba podwójna od kajd ‘więzy, pęta’ KAJAĆ SIĘ.
Definicja kaczątko:
Co to jest zdrobnienie KAJAĆ SIĘ.
Definicja Kamień:
Co to jest Pochodzenie: Od XIV w.; ogsłow. (czes. kámen, ros. kámen’) < psłow. *kamy, *kamene (w bierniku *kamenь) ‘ts.’ – pokrewne z lit. akmuō, akmens, łot. akmens ‘ts.’, gr. ákmōn ‘kowadło’ oraz stind. áśmā KAJAĆ SIĘ.

Czym jest Kajać się znaczenie w Pisownia K .

  • Dodano:
  • Autor: