Słownik habituacja co to znaczy.
Definicja HABITUACJA. Co to jest natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek.

Czy przydatne?

Definicja HABITUACJA

Co to znaczy HABITUACJA: forma uczenia się, polegająca na stopniowym spadku natężenia reakcji w sto­sunku do powtarzającego się bodźca. Spadek ten wynika z osłabienia przewodzenia synap­tycznego. Umożliwia to ignorowanie powta­rzających się albo ciągłych obojętnych bodźców na przykład osoby mieszkające w pobliżu torów kolejo­wych przestają słyszeć pociągi. Stanowi istotny system obronny ustroju przed uciążliwymi bodźcami, które nie zawierają istotnej informa­cji biologicznej
Definicja HORMOEZA RADIACYJNA:
Co to jest do­broczynnego dla organizmów żywych wpływu pewnych dawek promieniowania jonizującego. Uważane jest (w odróżnieniu do tak zwany hipote­zy bezprogowej), iż biologiczne efekty małych dawek prowadzą do habituacja co znaczy.
Definicja HODOWLA DROBNOUSTROJÓW:
Co to jest izolacji i badania drobnoustrojów, pro­wadzona w laboratorium na adekwatnie do­branych pożywkach w optymalnych uwarunkowaniach fizycznych. Nie wszystkie drobnoustroje (wirusy, riketsje) hoduje się na habituacja krzyżówka.
Definicja HEIMLICHA ZABIEG:
Co to jest Heimlicha; jedna z głownych procedur ratujących ży­cie, gdy dochodzi do całkowitego zamknięcia dróg oddechowych (zadławienia) poprzez ciało obce. Rękoczyn ten powiększa ciśnienie w klatce piersiowej habituacja co to jest.
Definicja HORMON:
Co to jest biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H habituacja słownik.

Czym jest HABITUACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: