Słownik haptoglobina co to znaczy.
Definicja HAPTOGLOBINA. Co to jest we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się.

Czy przydatne?

Definicja HAPTOGLOBINA

Co to znaczy Haptoglobina: białko surowicy wiążące hemoglobinę uwalnianą z erytrocytów we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się jej do moczu. Połączenie H. z hemoglobiną jest wychwytywane poprzez komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego przekształcających ją w bilirubinę
Definicja HARTOWANIE:
Co to jest odporności na negatywny fizjologicznie impuls w konsekwencji po­wtarzalnej ekspozycji. Odmianą jest habituacja i reakcja na niedokrwienie płatów skórnych. Zdarzenie tj. używane w chirurgii HAPTOGLOBINA.
Definicja HALLER ALBRECHT:
Co to jest właściwie Albert von Haller. Szwajcarski fizjolog, botanik i literat. Jego majątek naukowy dotyczy anato­mii i fizjologii (jest artystą tej nazwy, którą objął wszystkie poprawne czynności zdrowego HAPTOGLOBINA.
Definicja HOMEOSTAZA:
Co to jest organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich HAPTOGLOBINA.
Definicja HYDROKOLONOTERAPIA:
Co to jest na płukaniu jelita grubego wodą, uprzednio filtrowaną, wyjałowioną, ogrzaną i podaną pod odpowiednim ciśnieniem. Wodę wlewa się poprzez odbyt, używając do tego celu odpowiedniej polietylenowej rurki HAPTOGLOBINA.

Czym jest HAPTOGLOBINA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: