Słownik hassala ciałka co to znaczy.
Definicja HASSALA-CIAŁKA. Co to jest z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek.

Czy przydatne?

Definicja HASSALA-CIAŁKA

Co to znaczy Hassala-Ciałka: struktury występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym, jak rogowacenie i wapnienie, są naciekane poprzez limfocyty, makrofagi i eozynofile, mogą nawet ulec martwicy. Ich liczba rośnie do okresu dojrzewania, później się obniża
Definicja HIPERKALIEMIA:
Co to jest krwi. Pojawia się w razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, nie wszystkie leki, kwasica, cukrzyca) albo ograniczonego wydalania (dolegliwości nerek i nadnerczy hassala-ciałka.
Definicja HOMEOTYCZNE GENY:
Co to jest przełączniko­we, które określają tożsamość poszczególnych segmentów DNA. Z tego powodu mutacje tych genów mogą wywołać, iż jedna część ciała zostanie zastąpiona inną (na przykład u muszki owoco­wej hassala-ciałka.
Definicja HAMARTOMA:
Co to jest konsekwencji ogni­skowego rozrostu komórek i tkanek aktualnych w narządzie, jednak bez uformowania typo­wych dla tego narządu struktur. Przeważnie nie ma charakteru nowotworowego (nie daje hassala-ciałka.
Definicja HIPOAZOTURIA:
Co to jest wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie hassala-ciałka.

Czym jest HASSALA-CIAŁKA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: