Słownik hellera operacja co to znaczy.
Definicja HELLERA OPERACJA. Co to jest na odcinku kilku centymetrów poprzez dostęp z lewostronnej.

Czy przydatne?

Definicja HELLERA OPERACJA

Co to znaczy OPERACJA HELLERA: zabieg opierający na na­cięciu dolnego zwieracza przełyku na odcinku kilku centymetrów poprzez dostęp z lewostronnej torakotomii. Użytkowany w achalazji przełyku. Jej rezultaty są lepsze niż po rozszerzaniu przełyku. Czasem łączona z zabiegiem fundoplikacji
Definicja HYDROLIZA:
Co to jest gdzie cząsteczka albo jon reagują z jonami wody tworząc kilka cząsteczek albo jonów. Ulegają jej sole słabych kwasów i silnych zasad, silnych kwasów i słabych zasad, a również estry, aminy i tym hellera operacja co znaczy.
Definicja HALUCYNOIDY:
Co to jest psychosen-sorycznych, wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za symptom chorobowy. Występują w nie wszystkich sytuacjach padacz­ki i hellera operacja krzyżówka.
Definicja HIPOCHONDRIA:
Co to jest przesadnej troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym dopatrywaniem się u się­bie chorób hellera operacja co to jest.
Definicja HIPERBILIRUBINEMIA:
Co to jest bilirubiny w surowicy krwi; powodem może być dolegliwość wątroby powodująca jej metabo­liczną niewydolność albo powody pozawątrobowe powodujące nadmierny rozpad krwinek z uwolnieniem hemoglobiny hellera operacja słownik.

Czym jest HELLERA OPERACJA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: