hemoliza co to znaczy
Definicja HEMOLIZA. Co to jest przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i.

Czy przydatne?

Definicja HEMOLIZA

Co to znaczy Hemoliza: rozpad krwinek czerwonych w miejscu wynaczynienia krwi (na przykład krwiak w mięśniach), w szpiku kostnym, śledzionie i wą­trobie albo wewnątrz naczyń krwionośnych (w konsekwencji wad ich budowy, czynników toksycznych albo autoagresji). W uwarunkowaniach poprawnych jest rezultatem starzenia się erytrocytów (żyją oko­ło 120dni). Bywa rezultatem przetoczenia krwi niezgodnej antygenowo (grupowo). W warun­kach chorobowych przy skróceniu czasu przeży­cia krwinek może prowadzić do niedokrwistości, a przy sporym nasileniu: żółtaczki, hemoglobinurii, hemosyderozy i choroby o typie kryz hemolitycznych (gorączka, dreszcze, bóle lędźwi i brzu­cha, a nawet wstrząs). Organizm kompensuje H. zwiększając produkcję erytrocytów w szpiku (6-8 krotny przyrost), a sprawny układ eliminacji he­moglobiny może tuszować symptomy H. Gdy czas przeżycia erytrocytów jest pomniejszony do poło­wy H. może przebiegać bezobjawowo, z kolei przy większym jej nasileniu, przy poprawnych parametrach laboratoryjnych krwi, obserwuje się znaczącą retikulocytozę (przyrost ilości krwinek młodych). Gdy czas przeżycia krwinek spada po­niżej 15 dni H. staje się pełnoobjawowa

Czym jest HEMOLIZA znaczenie w Słownik chemiczny H .