Słownik hemostaza co to znaczy.
Definicja HEMOSTAZA. Co to jest naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma- nie krwi w łożysku.

Czy przydatne?

Definicja HEMOSTAZA

Co to znaczy Hemostaza: zespół systemów po­wstrzymujący krwotok z uszkodzonego naczynia krwionośnego i warunkujących utrzyma-
nie krwi w łożysku naczyniowym w stanie płyn­nym. Jest rezultatem współdziałania przedmiotów ściany naczynia, płytek krwi i białkowych gest­ników zawartych w osoczu krwi. ich działanie jest w uwarunkowaniach poprawnych równoważo­ne mechanizmami hamującymi H. i usuwający­mi jej efekty (usunięcie skrzeplin). Jej zaburzenia prowadzić mogą do krwawień (skaza krwotocz­na) albo zakrzepów. Impulsy naczyniowe ogra­niczają krwawienie przez skurcz naczynia w miejscu uszkodzenia (dodatkowo wynaczyniona krew gromadząc się w okolicznych tkan­kach uciska na naczynie). Działanie płytek krwi i osoczowych czynników krzepnięcia skutkuje stworzenie czopu hemostatycznego
Definicja HISTAMINA:
Co to jest będąca mocnym hormonem tkankowym (autakoidów). Wytwa­rzana w komórkach tucznych. Jest mediatorem w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwo­wym. Działa przy udziale 3 rodzajów re­ceptorów: H (zwężenie HEMOSTAZA.
Definicja HIPOCHONDRIA:
Co to jest przesadnej troski o swoje zdrowie z nadmierną koncentra­cją uwagi na funkcjonowaniu narządów, z wyolbrzymionym odczuwaniem bodźców z wnętrza organizmu i lękowym dopatrywaniem się u się­bie chorób HEMOSTAZA.
Definicja HAUSTRACJE:
Co to jest okrężnicy które są rezultatem tonicznych skurczów taśm okręż­nicy leżących w błonie mięśniowej ściany jelita grubego. Wypuklenia ściany na zewnątrz na­zywamy wypukleniami okrężnicy, wypuklenia do HEMOSTAZA.
Definicja HISTEREKTOMIA:
Co to jest bazuje­jący na wycięciu macicy. Niekiedy jest rozsze­rzany o usuwanie jajników (h. z przydatkami). Wskazaniami do zabiegu jest przeważnie choro­ba nowotworowa macicy albo/i przydatków, roz­ległe HEMOSTAZA.

Czym jest HEMOSTAZA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: