Słownik hiperkaliemia co to znaczy.
Definicja HIPERKALIEMIA. Co to jest podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad.

Czy przydatne?

Definicja HIPERKALIEMIA

Co to znaczy Hiperkaliemia: nadmiar potasu we krwi. Pojawia się w razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, nie wszystkie leki, kwasica, cukrzyca) albo ograniczonego wydalania (dolegliwości nerek i nadnerczy). Zależnie od nasile­nia może prowadzić do zaburzeń rytmu serca (niekiedy śmiertelnych)
Definicja HALUCYNOIDY:
Co to jest psychosen-sorycznych, wrażenia powstające bez bodźców działających z zewnątrz. Doznania te chory oce­nia krytycznie, uważa je za symptom chorobowy. Występują w nie wszystkich sytuacjach padacz­ki i hiperkaliemia.
Definicja HAPLOIDALNOŚĆ:
Co to jest sy­tuacji komórki, której jądro zawiera pojedyn­czy chromosom z każdej pary homologicznej. U człowieka komórka jajowa i plemnik posia­dają haploidalny zbiór chromosomów, gdy zle­wają się w trakcie hiperkaliemia.
Definicja HAMOWANIE POSTSYNAPTYCZNE:
Co to jest mecha­nizm wygaszania pobudzeń w układzie nerwo­wym, opierający na hiperpolaryzacji (niewrażli­wy na bodźce) neuronu w następstwie związania się neurotransmittera hamującego hiperkaliemia.
Definicja HAPTOGLOBINA:
Co to jest wiążące hemoglobinę uwalnianą z erytrocytów we­wnątrz naczyń krwionośnych. Uniemożliwia przedostawanie się jej do moczu. Połączenie H. z hemoglobiną jest wychwytywane poprzez komórki układu hiperkaliemia.

Czym jest HIPERKALIEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: