Słownik hiperkaliemia co to znaczy.
Definicja HIPERKALIEMIA. Co to jest podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad.

Czy przydatne?

Definicja HIPERKALIEMIA

Co to znaczy Hiperkaliemia: nadmiar potasu we krwi. Pojawia się w razie nad­miernej podaży z pokarmem, nadmiernego uwalniania z komórek (rozpad, nie wszystkie leki, kwasica, cukrzyca) albo ograniczonego wydalania (dolegliwości nerek i nadnerczy). Zależnie od nasile­nia może prowadzić do zaburzeń rytmu serca (niekiedy śmiertelnych)
Definicja HIPPLA-LINDAUA CHOROBA:
Co to jest dolegliwość, gdzie naczyniak płodowy móżdżku i siatkówki jest związany z wrodzony­mi torbielami nerek, trzustki i wątroby, rakiem z komórek nerkowych. U części chorych wy­stępuje czerwienica związana HIPERKALIEMIA.
Definicja HEMOFILIA:
Co to jest wrodzona choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości: hemofilia A (niedo­bór czynnika VIII) stanowi około 80 HIPERKALIEMIA.
Definicja HEMOSYDERYNA:
Co to jest magazyn jonów żelaza, w formie nierozpuszczalnych, wewnątrzkomór­kowych złogów w wątrobie i szpiku. Złogi te mogą być wykorzystane poprzez organizm w okre­się niedoborów HIPERKALIEMIA.
Definicja HIPOTERMIA:
Co to jest ciała; or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Czynniki nerwowe z podwzgórza pobudzają odpowied­nie mechanizmy termoregulacyjne (podwyższenie albo HIPERKALIEMIA.

Czym jest HIPERKALIEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: