Słownik hipoglikemia co to znaczy.
Definicja HIPOGLIKEMIA. Co to jest 5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej.

Czy przydatne?

Definicja HIPOGLIKEMIA

Co to znaczy Hipoglikemia: niedocukrzenie; obniżenie stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia reaktywna). Roz­różnia się kilka typów tych reakcji: hipoglike­mia reaktywna, samoistna o nieznanej etiologii, występuje w kilka godz. po spożyciu pokar­mów; hipoglikemia u osób z cukrzycą typu 2 -uwalnianie insuliny następuje z opóźnieniem i przewyższa potrzeby organizmu; hipoglikemia w momencie pooperacyjnym, po wycięciu żołądka wwynikuzbytszybkiego przechodzenia pokarmu poprzez górny odcinek przewodu pokarmowego z zaburzeniami wchłaniania i wzrostem wydzie­lania insuliny - zespół poresekcyjny (dumping syndrom); hipoglikemia w rezultacie rozwijania się guzów hormonalnie aktywnych - wyspiaków, hi­poglikemia w Ch. Addisona - w rezultacie obni­żenia hormonów przeciwstawnych do insuliny. Symptomami hipoglikemii są w pierwszym okre­się: przyśpieszenie czynności serca, pobudze­nie układu współczulnego (bladość, wzmożona potliwość, uczucie głodu), pobudzenie rucho­we, dwojenie, splątanie. W późniejszym okre­się występują: zaburzenia świadomości, stany maniakalne, śpiączka, drgawki toniczne związa­ne z zaburzeniami metabolicznymi w układzie nerwowym, chory może sprawiać wrażenie nie­trzeźwego. Długookresowe stany głębokiej hipo­glikemii mogą wywołać zgon. Symptomy ustępują po podaniu glukozy. U noworodków i niemowląt symptomy bywają niecharakterystyczne. Główne powody to nadmiar insuliny (przedawkowanie, gruczolak trzustki), niedobo­ry enzymów podwyższających poziom gluko­zy, zaburzenia wchłaniania jelitowego, dolegliwości wątroby i inne. Regularnie występuje u wcześnia­ków albo noworodków z niską masą urodzeniową jako zdarzenie przejściowe, w 1 -3 dobie życia. Powodem tego stanu są niedostateczne zapasu glikogenu wątrobowego i tłuszczu i niedoj­rzałość enzymatyczna, wzmożone zapotrzebo­wanie energetyczne
Definicja HORMON:
Co to jest biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H HIPOGLIKEMIA.
Definicja HIPERTELORYZM:
Co to jest wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu HIPOGLIKEMIA.
Definicja HIPERKAPNIA:
Co to jest podwyższone ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla we krwi na skutek niedostatecznej wentylacji (na przykład odma opłucnowa, obrzęk płuc) albo nagroma­dzenia tego gazu w atmosferze. Prowadzi do kwasicy HIPOGLIKEMIA.
Definicja HEMOFILIA:
Co to jest wrodzona choro­ba spowodowana niedoborem jednego z czynników krzepnięcia (globulina antyhemofilowa). Istnieją 2 kluczowe postacie dolegliwości: hemofilia A (niedo­bór czynnika VIII) stanowi około 80 HIPOGLIKEMIA.

Czym jest HIPOGLIKEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: