Słownik hipoglikemia co to znaczy.
Definicja HIPOGLIKEMIA. Co to jest 5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej.

Czy przydatne?

Definicja HIPOGLIKEMIA

Co to znaczy Hipoglikemia: niedocukrzenie; obniżenie stężenia glukozy poniżej 2,5mmol/l. Stan ten jest przeważnie następstwem nadmiernej odpo­wiedzi insulinowej na podwyższenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia reaktywna). Roz­różnia się kilka typów tych reakcji: hipoglike­mia reaktywna, samoistna o nieznanej etiologii, występuje w kilka godz. po spożyciu pokar­mów; hipoglikemia u osób z cukrzycą typu 2 -uwalnianie insuliny następuje z opóźnieniem i przewyższa potrzeby organizmu; hipoglikemia w momencie pooperacyjnym, po wycięciu żołądka wwynikuzbytszybkiego przechodzenia pokarmu poprzez górny odcinek przewodu pokarmowego z zaburzeniami wchłaniania i wzrostem wydzie­lania insuliny - zespół poresekcyjny (dumping syndrom); hipoglikemia w rezultacie rozwijania się guzów hormonalnie aktywnych - wyspiaków, hi­poglikemia w Ch. Addisona - w rezultacie obni­żenia hormonów przeciwstawnych do insuliny. Symptomami hipoglikemii są w pierwszym okre­się: przyśpieszenie czynności serca, pobudze­nie układu współczulnego (bladość, wzmożona potliwość, uczucie głodu), pobudzenie rucho­we, dwojenie, splątanie. W późniejszym okre­się występują: zaburzenia świadomości, stany maniakalne, śpiączka, drgawki toniczne związa­ne z zaburzeniami metabolicznymi w układzie nerwowym, chory może sprawiać wrażenie nie­trzeźwego. Długookresowe stany głębokiej hipo­glikemii mogą wywołać zgon. Symptomy ustępują po podaniu glukozy. U noworodków i niemowląt symptomy bywają niecharakterystyczne. Główne powody to nadmiar insuliny (przedawkowanie, gruczolak trzustki), niedobo­ry enzymów podwyższających poziom gluko­zy, zaburzenia wchłaniania jelitowego, dolegliwości wątroby i inne. Regularnie występuje u wcześnia­ków albo noworodków z niską masą urodzeniową jako zdarzenie przejściowe, w 1 -3 dobie życia. Powodem tego stanu są niedostateczne zapasu glikogenu wątrobowego i tłuszczu i niedoj­rzałość enzymatyczna, wzmożone zapotrzebo­wanie energetyczne
Definicja HASSALA-CIAŁKA:
Co to jest występujące w części rdzennej grasicy, zbudowane z kon­centrycznie ułożonych spłaszczonych komó­rek nabłonkowych. Mogą one wzrastać do średnicy 100 /Jm. Ulegają różnym mechanizmom de-generacyjnym hipoglikemia.
Definicja HIPERKALCEMICZNY PRZEŁOM:
Co to jest przytarczycowy; zespół objawów wywołanych bardzo wysokim stężeniem wapnia w surowi­cy krwi w przebiegu nadczynności przytarczyc. Symptomy P są bardzo dramatyczne: postępujące, skrajne osłabienie hipoglikemia.
Definicja HIPOGONADYZM:
Co to jest ustalenie zespołu ob­jawów wywołanych niedostatkiem hormonów płciowych, zazwyczaj spowodowanych niewydol­nością gruczołów dokrewnych hipoglikemia.
Definicja HIPOWENTYLACJA:
Co to jest czynności od­dechowej płuc kierujące do spadku ciśnie­nia cząsteczkowego tlenu i wzrostu dwutlenku węgla we krwi tętniczej. Powody mogą leżeć w uszkodzeniu ośrodka oddechowego w rdze­niu przedłużonym hipoglikemia.

Czym jest HIPOGLIKEMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: